Politikers inkompetens dödar ett friskt Sverige

7 miljoner är en droppe i Region Hallands administrativa ocean!

Sverige hade för ganska många år sedan något som kallads för distriktsläkare. Kombinationen distriktsläkare tillsammans med distriktssköterskorna, fungerade mycket bra var jag minns. De hade kompetens för att diagnostisera många olika krämpor. Dessutom var denna kombination inte rädda för att konsultera sjukhusens specialister.

Idag heter de ”doktorer” och specialister i allmänmedicin. Skillnaden mellan distriktsläkare och dagens specialister i allmänmedicin, är att dessa ”doktorer” och specialister i allmänmedicin tror sig vara specialister, vilket måste anses som århundradets överdrift. Allteftersom specialisternas misstag uppdagas, går patienterna direkt till sjukhusens akutmottagningar. Denna patientström försöker politikerna nu stoppa.

Senaste greppet från politikerna är att höja patientavgifterna för att försöka styra om flödet från akutsjukhus till vårdcentralerna. Från och med nästa år höjs patientavgifterna med 100 kronor. Alltså från 300 till 400 kronor. Vi som fortfarande kan läsa, informerar oss om verkligheten, det verkliga motivet! Politikerna försöker med alla ohemula knep kompensera för en voluminös tjänstemanna- och politikeradministration, men även för en saftig medlemsavgift till SKL.

Som parentes kan nämnas att SKL:s 500 tjänsteandar, exklusive alla politiker, deras bolags anställda, gör vad tjänstemän inom Sveriges alla kommuner och landstings förvaltningar är anställda för att göra och borde utföra. Dessutom sitter kommun- och landstingspolitikerna och kurar uppe i SKL-nästet, med oförsvarligt höga arvoden, utöver de hemliga hemmaarvodena.
Om vi omsätter det stora Sveriges alla prestationer till lilla Region Halland, så kommer Region Halland att tjäna hela 7 miljoner på kuppen. 7 miljoner får anses som en droppe i det regionala administrativa havet.

Naturligtvis måste det till en övergripande förändring inom Svensk sjukvård.
Naturligtvis måste kommuner- och landstings tjänstemän gör vad på dem har ålagts.
Naturligtvis måste Sverige omedelbart avveckla det oekonomiska och ”oetiska” SKL.
Naturligtvis måste politikern ta sitt fulla politiska ansvar. Det ansvar de har blivit valda till.
Naturligtvis måste Sverige omvandla en revirhävdande sjukvård till en över alla gränser.
Naturligtvis måste speciella specialiteter läggas på de stora universitetssjukhusen.
Naturligtvis måste småpåvar se sina begränsningar och bara göra det de behärskar.
Naturligtvis måste sjuka människor behandlas av kompetens, ej i experimentsyfte.

Mitt förslag är att all Svensk sjukvård läggs under en gemensam huvudman. Först då får Sverige en jämlik och försvarbar sjukvård över hela landet. Vi ska ha ett fåtal universitetssjukhus med utbildningsplatser. Läkare och sköterskor ska vara färdiga när de kommer ut till småsjukhusen. Det skulle decimera antalet svåra handikapp med långa sjukdagar, men det skulle även decimera antalet onödiga dödsfall. Allt beroende på beslut tagna på grund av kompetensbrist, men även beroende på att okunnig vårdpersonal vägrar att konsultera äldre vårdpersonals kompetens.

Det som diagnostiseras väl, kan kureras väl!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s