Hon får inte undervisa yoga

SjöängsskolanMikael Falk, förvaltningschef, ska ha lämnat in artiklar till nämnden för att underbygga beslutet om förbud mot yoga. I en av dessa, från 1984, hävdas att meditation och yogaövningar kan leda till psykisk sjukdom.
– Samtidigt finns motsatt forskningsresultat och artiklar om yoga, säger Ronny Larsson som inte vill ta ställning till beslutet att ställa in undervisningen förrän han har tillgång till all fakta.

NA har sökt rektorn på Sjöängsskolan som hänvisar till förvaltningschefen Mikael Falk.

Nu startar föräldrar en namninsamling i protest.