Jag älskar naturens fenomen

Jag går ofta förbi detta vackra träd, som har stått kvar under alla hiskeliga vår och höststormar.
Några andra träd runt detta träd, har fallit som käglor, medan detta mitt fina favoritträd fortfarande står kvar.

IMG_0044
Bild: Jan Sjöberg