Månad: november 2016

Tänk gärna efter före

Till varje Du, som kallar vanliga hederliga människor för rasist, fascist, nazist eller svartskalle. Här får Du, ett ljus med kärlek för att påminna om att vi ska visa våra medmänniskor respekt, […]

Mitt lilla pensionärsuppror

Jag söker rättvisa och rättvis behandling av människor som har gett sina kroppar för Sverige. Det gäller alla människor oavsett klasstillhörighet och annat. Många lever i fullständig misär och stort armod, idag […]