Tänk gärna efter före

Till varje Du, som kallar vanliga hederliga människor för rasist, fascist, nazist eller svartskalle.

Här får Du, ett ljus med kärlek för att påminna om att vi ska visa våra medmänniskor respekt, vänlighet och kärlek.

Hur kan Du, döma och lägga epitet på en människa du aldrig mött eller samtalat med?

Jag förstår att det kan vara svårt att hinna med att ta reda på fakta och bemöta i sak mellan allt volontär-arbete för hemlösa och omhändertagandet av de flyktingar du har hemma boende hos dig.

Men Du, försök ändå!

Gör ett försök att lära känna personen, hur den tänker och vad den känner INNAN du lägger epitet. Först då kan vi lösa konflikter, missförstånd och höja nivån på det fruktansvärda debattklimat som råder i dagens Sverige!

Tänk på hur Du, själv vill bli bemött och handla där efter. Vi ska alla leva här tillsammans i många år. Låt oss var och en bidra till att den tiden blir så bra som möjligt!

av Erika Ohlsson, Facebook