Jag AB

Kjell Enhager en av Sveriges bästa föreläsare. Jag hoppas videon kan skänka glädje och inspiration till den som behöver! Peace!