Service är för mig ett vackert ord

Jag är inne på LinkEdin emellanåt. Idag var jag inne och skapade en ny kontakt. Då såg jag dett foto på Gustaf Nygrens sida. Denna text borde sitta på många svenska väggar. Ordet service skall vara ett ledordet för alla som arbetar med personservice.