Experimenterande

I dag var det mycket att stå i, med socialt arbete och intensivt skrivande. Det blev två nya sidor på mitt bokverk.

Jag kunde dock inte hålla mig från golfbanan. Så när frun var ute på annat jippo, körde jag ut för att öva på hemmabanan. Resultatet var ganska bra, trots de av tjäle stenhårda greenerna.

Nu vänner, ska jag krypa ner i bingen för att samla krafter till morgondagens golfövningar och bokskrivande.