Palliativ vård

Tillgången till vård i livets slutskede är ojämlik över landet. Därför har Socialstyrelsen fått i uppdrag från regeringen att utforma ett nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård.

Varje år avlider mellan 90 000 och 100 000 personer i Sverige, och de flesta behöver palliativ vård före döden. Tillgången till vård i livets slutskede är dock ojämlik över landet. Därför har Socialstyrelsen tagit fram ett nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede.

Kunskapsstödets syfte är att ge stöd åt såväl landsting och kommuner som privata vårdgivare och enskilda omsorgsgivare.

Det består av tre delar:

– En vägledning om etik och bemötande samt samordning mellan vård- och omsorgsgivare.

– Rekommendationer att använda som stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas.

– En kartläggning och verktyg för uppföljning (indikatorer) av hur vården i livets slutskede ser ut idag.

Gemensamma termer och definitioner

För att hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska använda termer och definitioner om palliativ vård på ett konsekvent och systematiskt sätt och på så sätt öka enligheten i dokumentation och kommunikation har Socialstyrelsen tagit fram ett antal termer och definitioner om palliativ vård i livets slutskede.

Du hittar listan med definitioner av centrala begrepp och rekommenderade termer i Socialstyrelsens termbank (klicka på ”avancerad sökning”, välj ”palliativ vård” och klicka på Sök).

Länkar till intressant läsning:

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede – Vägledning, rekommendationer och indikatorer – Stöd för styrning och ledning

Vård i livets slutskede – Socialstyrelsens bedömning av utvecklingen i landsting och kommuner

Näring för god vård och omsorg – en vägledning för att förebygga och behandla undernäring

Klicka hör för fler länkar i ämnet palliativ vård!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s