Decimering av skrivandet

Jag skrev för ett tag sedan (30 april) om att jag driver och under lång tid har bedrivit parallellt skrivande. Jag har drivit ett flertal hemsidor och bloggar på olika plattformar.

Så i morse drömde jag en dröm om att befrias från allt det evinnerliga skrivandet. När jag vaknade satte jag igång med att reducera skrivsidor.

Nu i afton har jag reducerat antalet skrivsidor till endast sju stycken. Alltså från 16 sidor till sju sidor. Två av dessa sju sidor får ligga kvar då jag har många besökare på de båda sidorna. Någon blir säker ledsen för att jag har försvunnit, men jag har lyft en stor börda från min ”späda axlar”. Det är ju jag som ska må bra av mitt skrivande. Eller hur.

Nu ska jag äntligen kunna ta tag i mitt eget skrivande, vilket har legat i träda under lång tid.
Nu ska jag äntligen kunna befria mina innersta tankar och sätta text på dem.
Nu ska jag äntligen kunna skriva min sanning och inget annat än min sanning.

Den som vill och orkar, får gärna önska mig lycka till. För nu ska jag använda delar av den sköna sommaren till att sitta på balkongen och skriva om mina inre historier helt spontant.
Rättningen får komma i andra hand och i ett senare skede.
Jag säger som ”stockholmarna” – nu kör vi.

Skräpmaten som dödar dig

Jag hittade ett fantastiskt inlägg på Twitter av Sarah Wilson och delar med mig av det här – Sarah Wilson. Det handlar om sanningen, sanningen och inget annat än sanningen.

As I say, I share this today to get us all thinking beyond the direct damage this non-food causes. It’s a whole system of destruction. We have to draw a line.

Sarah säger, jag delar det här idag för att få oss alla att tänka bortom de direkta skadorna som orsakas av icke-livsmedel. Det är ett helt förstöringssystem. Vi måste sätta stopp för det.

Junk foodLite om samhället som vill döda oss.

The Health Professions Council of South Africa is appealing a ruling, in a multi-million rand hearing, which found Professor Tim Noakes not guilty of misconduct.

Of course, an appeal was always on the cards. The HPCSA’s legal team has the right of appeal. However, even die-hard opponents of Noakes see it as a vindictive, stupid move.

Kemikalier och gifter sprids och påverkar såväl djur som människor. Kanske en begynnande mänsklig gynandromorfi? Dr Lekman.

Kanske en begynnande gynandromorfi

Jag läser i Läkartidningen om att fler och fler lever i fel kroppar. Alltfler vill förvandlas till det motsatta könet. Därav min fråga om världen så sakteliga genom massutsläpp av miljögifter håller på att mutera till tvekönade individer – gynandromorfi. Naturligt dubbelkönade individer kallas hermafroditer.
Två i bekantskapskretsen har omvandlats till motsatta könet. I dessa fall två mogna män med fru och barn. Dessa två har under hela sina liv önskat vara kvinnor. Nu har de (äntligen) blivit det.

Jag har klippt ut några inledande intressanta delar av texten ur Läkartidningen:

Könsdysfori definieras som uttalad inkongruens mellan personens upplevda/uttryckta könstillhörighet och den tilldelade könstillhörigheten och en stark önskan att leva och bli accepterad som det motsatta könet (Fakta 1) [1, 2]. Enligt gällande diagnossystem är detta en psykiatrisk diagnos, men det finns ett växande motstånd mot att patologisera tankar och frågeställningar kring könsidentitet [3].

Ökar över hela världen bland både vuxna och yngre
Könsatypiskt beteende är vanligt hos yngre barn, och ungefär 7 procent av pojkar uppfattas som extremt flickaktiga och något färre flickor som extremt pojkaktiga. Det är inte heller ovanligt att barn uttrycker att de vill vara, eller att de tillhör, det motsatta könet. Bestående önskan om könsbekräftande åtgärder är dock mycket ovanligt. Uppföljningsstudier visar att inte mer än ca 20 procent av förpubertala barn som uppfyller diagnoskriterier för könsdysfori kommer att ha en kvarstående önskan om könsbekräftande åtgärder [6–8]. För majoriteten är det mer sannolikt att det i stället visar sig handla om sexuell läggning (homosexualitet).

Men för dem vars könsdysfori förvärras i samband med puberteten kommer de flesta att senare uppfylla diagnoskriterierna för könsdysfori och ha önskan om könsbekräftande åtgärder. De utmärks av debut i tidig barndom, uttalade symtom (uppfyller flertalet dia­gnoskriterier), höga poäng på en validerad skattningsskala (GIDYQ-AA) [9] och tilltagande symtom i samband med pubertet med åtföljande förvärrade psykiska symtom [7].

Könsdysfori är mycket ovanligt men ökar över hela världen bland såväl vuxna som yngre. Orsaken är okänd, men det har spekulerats om huruvida det kan bero på miljöfaktorer, ökad tillgång till vård, ökad kunskap (via internet), generellt ökad öppenhet och uppmärksamhet i samhället för frågor som rör köns­identitet och könsuttryck, minskad stigmatisering eller att identitetsutvecklingen i dag i större utsträckning även innefattar könsidentiteten.

Läs hela textvolymen här >>>

Framtiden

Framtiden, det är här nu… De är i nuet. Vad spännande det är att tänka på framtiden. Hur ser framtiden egentligen ut?

Kända filosofer säger att framtiden är inget som ligger längre fram. Framtiden är de val vi gör idag, här och nu.

Någon säger att framtiden är de drömmar vi drömmer. Det vi ska göra sedan. Men kommer det verkligen ett sedan – egentligen.

Många som ligger på kyrkogårdar drömde om och sparade för framtiden. När framtiden kom, så ville inte deras kroppar vara med längre.

Min filosofiska och pedagogisk mojäng ovanpå axlarna kör tankelopar om framtiden – alltså idag. Jag kommer alltid tillbaka till nuet.

Nu ska jag ta mig en promenix i den oerhört vackra naturen, för att försöka på ordning på mina ofullbordade tankar. Jag återkommer med besked om utfallet.

hallagraskogen

Åter om statiner och statiners efterverkningar

Jag behöver inte skriva så mycket eget för stunden då andra skriver det jag ofta funderar över. Här är det åter Lars Bern som skriver på sin blogg anthropocene.

Ett litet utdrag från Lars blogg här:

Det kanske största långsiktiga hotet mot människors metabola hälsa under kommande decennier är den omfattande förskrivningen av statiner för att sänka blodkolesterolet.

Senare tids forskning ifrågasätter starkt denna omfattande medicinering som är baserad på en felaktig hypotes om sambandet mellan blodkolesterol och åderförkalkning. Statiner är Big Pharmas hittills största kassako med en försäljning på hundratals miljarder genom åren. Det rör sig alltså om enormt starka ekonomiska intressen som totalt snedvrider de medicinska bedömningarna.

Statiner gör människor mer metabolt sjuka enligt forskare

I en forskningsrapport från 2015 från H Okuyama m.fl. sammanfattas resultatet med följande slutsats: Farmakologiska bevis och kliniska försöksresultat stödjer tolkningen att statiner stimulerar åderförkalkning genom att hämma K2 vitaminsyntesen och därmed medverka till förkalkning av artärerna. Statiner orsakar hjärtförlamning genom att utarma hjärtmuskeln på Q10, heme A och selenoprotein, varvid mitokondriernas ATP produktionen (kritisk för cellandningen) skadas. Sammanfattningsvis, statiner är inte bara ineffektiva för att skydda mot CHD (kardiovaskulära tillstånd) utan istället kapabla att öka CHD och hjärtförlamning.

Läs hela Lars inlägg här >>>

The Players Championship

Just nu tittar jag på golf (TV12) och The Players Championship från TPC at Sawgrass utanför Jacksonville i Florida. Det är en intressant tävling eftersom det är spelarnas egen tävling. Tävlingen spelas på en av de mest intressanta (svåraste) golfbanorna i världen.

På ett av de mest spektakulära golfhålen ligger green mitt ute i en liten sjö. Golfbollen blir då påverkad av många faktorer, där vinden är den viktigare.

17thtpcsawgrass
Picture: Visitjacksonville

Jag saknar jämförande studier av vaccinerade och ovaccinerade barn?

Jag läser ett mycket intressant inlägg på Lars Berns blogg anthropocene. Han tar upp ett problem som jag har frågat efter under lång tid. Här ett utdrag:

I alternativa medier rasar en hetsig debatt om vacciners säkerhet sedan flera år tillbaka. Det vanligast förekommande argumentet mot vaccinationer är att de orsakar autism. Diskussionen tar sig allt aggressivare uttryck med hot och karaktärsmord på båda sidor i debatten. Det har gått så långt att vi i veckan kunde läsa i en amerikansk MSM-tidning att man borde hänga de som påstår att vaccinationer av barn orsakar autism.

Många oroliga föräldrar litar på goda grunder inte på hälsomyndigheternas bedyranden om vacciners ofarlighet och vill därför inte vaccinera sina barn. Dessa stackars föräldrar angrips ofta med argument att de riskerar andra barns hälsa, vilket är fullständigt ologiskt eftersom ett ovaccinerat barn knappast kan utsätta ett vaccinerat för ökad risk. De ovaccinerade kan ju bara smitta varandra.

I Sverige har vi en aktuell debatt om mässlingvaccin som enligt min mening sannolikt ställer till med större hälsoproblem än det löser. När mässlingvaccinationer infördes hade vi i stort sett inga dödsfall i sjukdomen kvar. Dessa förekom på den tiden när många barn var undernärda med försvagat immunförsvar. Jag mins mässling från min barndom som något föga dramatiskt.

Nyligen har den svenska Riksdagen varit klok nog att avvisa en moderat motion med krav på tvångsvaccination av barn.

Läs hela Lars Berns intressanta inlägg här >>>