Open Skies

Jag var med F10:s Kamratförening och lyssnade på ett föredrag av överstelöjtnant Lars-Olof ”Ludde” Johansson om Open Skies.

Open Skies 2017-05-11
Open Skies är ett avtal mellan en europeiska länder, där även USA ingår vilket möjliggör fotospaningsflygningar över varandras territorium.
Mycket har jag aning om men detta hade jag ringa aning om. Nu vet jag mer.
Tack för åkturen tof ”Fido”.