Vila i frid

Jag är nu föräldrafri. Både mor och far är borta. Far gick bort för några år sedan och mor helt nyligen. Vackra tankar finns dock kvar.

Den ro Du länge sökte
Den kom till Dig till slut
Nu borta är bekymmer
Nu borta är smärta
Nu får Du vila ut

Vackra tankar!