Odd golf

Jag spelade Odd golf i går fredag. Jag har två inteckningar i detta pris. Det fanns en lite baktanke at jag kunde ta min tredje inteckning.

Nu har ju naturen naturligtvis andra åsikter än mig. Därför spelade jag en av mina allra sämsta rundor för året. Så det blev ingen inteckning.

Golf är ett spel som är svårt att på förhand bestämma resultatet av. Det är ett fokusspel av guds nåde. Är inte alla knivar i knivlådan så är det svårt at lyckas.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAObservera att bilden på priset är av äldre datum. Därför har jag bara en namnbricka där.