Om min dyslexi

Jag har genom att läsa och plugga på gamla dar, kunnat konstatera att jag ”lider av” dyslexi. Kanske har jag även en liten släng av dyskalkyli.

Ingen hade kontroll på detta och visste nog inte var dyslexi och dyskalkyli var för något på den tiden när jag gick i folkskolan på femtiotalet.

Troligen hade jag även en släng av ADHD, då jag hade oerhört svårt att sitta stilla under lektionerna. För en hel del av tiden fick jag tillbringa i kapprummet.

Läs gärna: Läraren hånar pojken för hans dyslexi inför hela klassen, då detta speglar mycket av vad vi fick utså under vår utveckling mot att bli ”goda medborgare”.

Se och läs på Svenska Dyslexiföreningens hemsida:

Kort om dyslexi

Mer om dyslexi finner du under rubrikerna Definitioner av dyslexi samt Frågor och svar om dyslexi.

  • En vanlig bedömning är att 5-8 procent av befolkningen i den läskunniga delen av världen har läs- och skrivsvårigheter av dyslektisk art.
  • Dyslexi är vanligare bland pojkar än bland flickor. Detta gäller också andra läs- och skrivsvårigheter.
  • Dyslexi är inte kopplat till intelligens. Albert Einstein, John Lennon och Selma Lagerlöf får representera alla de dyslektiker som lämnat bestående bidrag till vårt vetenskapliga och kulturella arv.
  • Orsakerna till dyslexi inte är helt klarlagda. Många definitioner beskriver den som en neurologiskt förankrad funktionsnedsättning i språkets fonologiska komponent, som leder till svårigheter att tolka och lagra språkljud och att snabbt plocka fram ord ur minnet.
  • Dyslexi förekommer ofta tillsammans med andra funktionsnedsättningar som ADHD och dyskalkyli.

Länkar till andra organisationer.

SPSM, Skolinspektionen, Skolverket,  MTM,

Dyslexistiftelsen, Dyslexiförbundet FMLS,

Talknuten, Kodknäckarna, Attention

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn

European Dyslexia Association (EDA)

British Dyslexia Association (BDA)

International Dyslexia Association (IDA)