Första skrivartillfället

Så var första passet i skrivarkursen avklarat. Jag ser redan fram mot nästa vecka. Några bitar föll på plats. Andra väntar på svar.

Vi fick i uppdrag att skriva en deckare. Efter brainstorming började bitar falla på plats för att skriva en liten novell. Det blir nog en trevlig resa i tid och rum.

Vi diskuterade även att skriva under pseudonym, men vi kom på att det kan bli problem om författande blir på en högre nivå. När ska vi avslöja författarens rätta namn?
shutterstock_280704245