Mitt skötebarn dyslexi

Om min dyslexi

Jag har alltid lidit av dyslexi. I folkskolans 1-7 var det ingen som visste vad dyslexi var för något. Stavningen var ett elände liksom att läsa in psalmverser. Ordklasser och var rena grekiskan. Naturligtvis var jag inte ensam om detta. Flera av mina klasskamrater hade samma problem med att skriva och läsa. Några fick gå om några klasser då de varken kunde läsa eller skriva. Någon led även av dyskalkyli.

Interjektioner. Räkneord. Prepositioner.
maxresdefault

När jag kom på min lilla åkomma, försökte jag lyssna på band i utbyte av böcker. Då blev det något lättare. Jag kom på det när jag började med körsång och skulle läsa in texter. Vid tillfälle fick jag en CD med min körstämma. Efter ett tag kunde jag min stämma utantill. Både text och musik.

Trots stavningskontroller ser jag problem när jag skriver på mina sidor. En missad bokstav här och en annan där. Jag ser inte felen när jag skriver in texterna, utan ser felen först senare, när jag har läste texterna flera gånger.

Jag är dock i ganska fint sällskap! Ddyslexi är inte kopplat till intelligens. Albert Einstein, John Lennon och Selma Lagerlöf får representera alla de dyslektiker som lämnat bestående bidrag till vårt vetenskapliga och kulturella arv. Även delar av vårt kungahus lider av dyslexi.

Definitioner av dyslexi
Dyslexi eller specifika läs- och skrivsvårigheter är en varaktig funktionsnedsättning som innebär svårigheter med att läsa och/eller skriva. Funktionsnedsättningen beror på en störning i vissa språkliga funktioner som hindrar automatisering av ordavkodningen. Dyslexi är inte relaterat till intelligensnivå. Dyslexi omfattar vidare inte läshinder som orsakas av synproblem eller av brister i undervisning, sociala förhållanden eller motivation. Dyslexi kan vara en medfödd egenskap, utvecklingsdyslexi, eller ha uppkommit vid skada eller sjukdom.
Läs mer här >>>

Vad är läs- och skrivsvårigheter/dyslexi?
Personer med dyslexi utgör alltså en undergrupp som möter specifika, ofta ärftligt betingade hinder vid läsinlärningen. Svårigheterna gäller främst avkodningen, att ta till sig och automatisera kopplingen mellan bokstäver och talljud. De flesta med dyslexi läser mödosamt, hakar upp sig på orden, läser fel och utelämnar delar av eller hela ord. Läsning är en komplex förmåga och dyslexi tar sig därför olika uttryck hos olika personer. Vissa har till exempel större problem med att stava än att läsa. Med tidiga insatser och gott professionellt stöd kan hindren reduceras betydligt. Det som brukar kvarstå i vuxen ålder är då främst en låg läshastighet.
Läs mer här >>>

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
En studie av vuxnas läs- och skrivförmåga (IALS 1996) visar att var fjärde svensk bara klarar att läsa enkla och strukturerade texter, eller texter med ett bekant innehåll. Studien har några år på nacken, men det finns inget som talar för att situationen skulle vara annorlunda idag.
Senare studier kring lässvårigheter säger att det är 13 procent som har lässvårigheter (PIAAC) och att 42 procent inte är fullgoda läsare (PIAAC).
Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi går att förebygga. Med bra träning och alternativa verktyg/hjälpmedel behöver svårigheterna aldrig bli ett stort problem. Ju tidigare åtgärder sätts in desto bättre – men det är aldrig försent att ta tag i sina läs- och skrivsvårigheter.
Läs mer här >>>

Symtom på dyslexi
Symtom på dyskalkyli

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s