Om landsdagar

Jag sitter och tittar på svt2. Teve 2 sänder direkt från Sverigedemokraternas landsdagar. Naturligtvis har jag följt de andra partiernas landsdagar och partimöten med.
 
 

Som en lite påminnelse visar jag på valsiffrorna från 2018 års val.

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 28,26%
Nya Moderaterna 19,84%
Sverigedemokraterna 17,53%
Centerpartiet 8,61%
Vänsterpartiet 8,00%
Kristdemokraterna 6,32%
Liberalerna 5,49%
Miljöpartiet 4,41%.

Regeringen kunde tillträda först efter en 131 dagar lång förhandlingsperiod efter riksdagsvalet den 9 september 2018.
Förhandlingarna resulterade i januariavtalet som träffades mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

 
När jag tänker på svensk demokrati, och samtidigt tänker på hur 6,5 av 7,5 miljoner röstberättigade svenska medborgare valde, så förundras jag över dagens regeringssammansättning.

Enligt normal matematik, borde S, M och Sd sitta i en regering. Med 65,63% hade man haft majoritet och hade då kunnat driva Sverige mot ett stabilt Sverige.

Som Sverige fungerar idag med Miljöpartiet som ”styrande parti”, håller Sverige så sakteliga på att falla isär i fullständig misär. Den tidigare livaktiga landsbygden har fallit i glömska. Import av överförädlade och vådligt giftiga livsmedel översvämmar Sverige.

Dessutom har en vådlig import av ondsinta personer gjort tillvaron besvärlig för våra kvinnor och äldre medborgare. Jag är övertygad om att importen av intellektuellt dysfunktionella individer hade kunna undvikas i ett tidigt skede.

För att återgå till Sverigedemokraternas landsdagar, så är deras tankar och motioner betydligt mer humana och verklighetsnära gentemot svenska medborgare, jämfört med de andra partierna som jag tittat och lyssnat på.

Enkelt och krasst uttryckt påstår jag att övriga partier är otroligt populistiska på sina partimöten. Sverige har absolut ingen nytta av populism idag.
Sverige har bara nytta av verklighetsnära politiker. Politiker som ser den verkliga verklighet alla vi andra ser, och handlar därefter.

Så klart att Sverige har de politiker som politikerna själva valde. Med dagens valsystem med politiker på färdignumrerade valsedlar, får vi de politiker vi har idag.

Jag är idag fullständigt opolitisk och sympatiserar därför varken med Sd eller något annat politiskt parti. Idag ser jag bara realistiskt på vår samhälle.

Ett samhälle som har oerhört grava sociala problem, med parallella samhällen och våldsam brottslighet.

Fortfarande lever jag på hoppet om ett mer humant samhälle.

Tarmbakterier, ett nytt mänskligt organ

Tarmbakterier, ett nytt mänskligt organ och maten som gör dig frisk. Rätt mat gör dig frisk, fel mat gör dig sjuk. Och det är bra eller dåliga tarmbakterierna som får dig sugen på maten. Men det är ganska lätt att förändra bakteriefloran.

 Mjölksyrabakterier har samma effekt som antidepressiva läkemedel, säger forskaren Soki Choi.

Jag säger!
Varför låta Big Pharma tjäna miljarder på meningslösa antidepressiva läkemedel, med svåra biverkningar, när man kan äta sig frisk med mat i stället? Det är svårt att förstå för en lekman. Antidepressiva läkemedel är oftast fruktansvärt vanebildande.

Nu får vi bevis på att mat också kan vara medicin, säger Soki. Äter man t ex klassisk västerländsk skräpmat så får man farliga bakterier som producerar inflammationsframkallande ämnen.

Man kan se kopplingar mellan tarmbakteriefloran och de västerländska välfärdssjukdomarna som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes och psykisk ohälsa.

Absolut något att fundera över och praktisera.

Om Soki Cho, PhD

Tarmbakterier, ett nytt mänskligt organ

Fermenterat, syrat och jäst

Tre av fyra sjukhusfusioner misslyckas

Car T-celler får klartecken i Europa

Beskedet gäller två olika produkter, Kymriah och Yescarta, som granskats inom EMA:s process för så kallade läkemedel för avancerad terapi. De är också de två första läkemedlen som godkänts via ett prioriterat förfarande som ska säkerställa snabb tillgång till behandlingar som kan fylla stora medicinska behov.

De nya läkemedlen kan dock ge svåra biverkningar, varför behandlingarna måste följas i särskilda register för att säkerställa långsiktig säkerhet, skriver EMA i ett pressmeddelande.

Det återstår också att se vad kostnaden blir för behandlingarna och huruvida den svenska sjukvården kommer anses ha råd med dem.

Ur Dagens medicin

Framtidens behandling av leukemi

I går tisdag var jag och träffade min doktor för att diskutera framtiden. Det är kul att diskutera framtiden, när man har leukemi. Hahaha.

Vi pratade om att det förekommer ”forskning” med att avbryta behandlingen med Imatinib efter ett antal år. Längst har man kommit med den senare komna medicinen Tasigna, där Novartis i en studie avbryter behandlingen efter fyra år.

Både studierna med Glivec och Tasigna är hittills för små och korta i tiden för att vara säkra. Studierna med Glivec visade dock att man kunde sätta in medicinen igen med gott resultat om de kontinuerliga proverna visade på en cellökning.

Min doktor och jag var dock överens om att jag med mina ”ynkliga biverkningar”, ändå ska fortsätta behandlingen med Glivec.

Några kunskapslänkar:

Internmedicin

Blodcancerförbundet

Behandlingsfrihet

Cancercentrum

Cancerbeskedet

Kolhydraters skada på Din hjärna

Den amerikanske neurologen och medicine doktorn David Perlmutters bok ”Grain Brain” kommer ut i svensk översättning i slutet av maj och heter då ”Hotet mot din hjärna – den över- raskande och skrämmande sanningen om hur vete, kolhydrater och socker långsamt dödar ditt mest känsliga organ”.

Den boken måste läsas av alla med hälsointresse och de som försöker åstadkomma en hälsosammare och friskare ålderdom.

Fetma krymper hjärnan
Mycket talar för att resonemanget har viss bärkraft och många av de studier som Dr Perlmutter laborerar med har som underlag utmärkta studier i bra tidskrifter och han visar att ju fetare man är desto mindre blir hjärnans volym. Det finns även studier som visar att vid ökat sockerintag minskar hippocampussjöhästen (centrum för minnet i hjärnan) kapacitet.
Till detta skall läggas att läkemedelsindustrins olika försök att lösa Alzheimer-problematiken grundligen har misslyckats och att inga försök att minska plack-bildning- en har fört de olika teorierna vidare.

Alzheimers drivs av inflammation
Det nya är att även Alzheimers är en sjukdom, liksom många andra så kallade folksjukdomar, som troligen drivs av inflammation på samma sätt som hjärt-kärlsjukdomar, stroke, diabetes och även cancer.
Man kan mäta förhöjda CRP-värden, som indicerar inflammation – vita blodkroppar som aktiverar låggradig inflammation i de små blodkärlen ute i vävnaden – och som långsamt, långsamt gör att organen blir alltmer odugliga för att slutligen klappa ihop och för hjärnan blir ju det katastrofalt.

Läs hela den intressanta sammanfattningen av Karl E Arfors här >>>

Läs även sammanfattningen ”Hotet mot din hjärna” av David Perlmutter

Alzheimer går hand i hand med diabetes

Ju högre blodsockret var i hjärnan, desto värre var symptomen på alzheimer innan personen dog.

Varför pratar inte läkare mer om detta? Undrade jag när jag skrev boken. Och det undrar jag fortfarande, för hypotesen att alzheimer är en form av diabetes (eller går hand i hand med typ 2-diabetes) blir bara starkare och starkare.

Studier har bekräftat att sjukdomsförloppet går snabbare hos personer med högt blodsocker. Med hjälp av ett blodprov som mätte insulinresistens i hjärnan har forskare kunnat förutspå utvecklingen av demens och ungdomar med fetma och insulinresistens har förhöjda nivåer av ämnen som är kopplade till en ökad risk för alzheimer i blodet.

Läs det sista meningen igen. Låt den sjunka in, innan du går vidare till veckans nyhet.

Läs hela Ann Fernholms inlägg här >>>