Svårt avboka virushotad resa

avboka

Den som avbokar en paketresa på grund av risk för att smittas av coronavirus kan få pengarna tillbaka. Men den rätten är långtifrån självklar.

ResorTT

Om man har bokat en paketresa med flyg och hotell är frågan hur mycket av det man har betalat som man kan få tillbaka om den avbeställs.

Ibland måste man betala hela resan, säger Maja Lindstrand på Konsumentverket till TT.

Ny lagstiftning

Sedan 2018 gäller en ny lag på detta område. När den togs fram använde man zikaviruset som ett exempel. Zika innebär en stor risk för fosterskador. En kvinna som beställer en resa och därefter får veta att hon är gravid och sedan får veta att det finns zika i det område som hon ska resa till kan få pengarna tillbaka när hon avbokar sin resa.

Men det förutsätter att det inte var allmänt känt att det område som kvinnan skulle resa till är drabbat av zika när resan beställdes, säger Maja Lindstrand.

Dessutom krävs det troligen att läkare avråder från resor till det resmålet för att man ska kunna avboka sin resa. Men hur det verkligen ligger till med detta återstår att se eftersom ingen domstol ännu har avgjort vad som gäller när en person som tillhör en riskgrupp avbokar en resa.

Så man kan inte garantera att resenärer har rätt att få pengarna tillbaka, säger Maja Lindstrand.

Äldre och sjuka

Hon säger att coronaviruset kan bli en parallell till zika. En person som tillhör någon av riskgrupperna, till exempel äldre och personer som redan har någon sjukdom, kan ha rätt att få pengarna tillbaka för en avbokad resa till ett område där viruset har fått spridning.

Men det förutsätter att man inte visste när resan bokades att coronaviruset hade fått spridning i det området, säger Maja Lindstrand.

De stora researrangörerna följer Utrikesdepartementets rekommendationer. Ännu har UD inte avrått från resor till något av de stora charterresemålen.

På Ving säger kommunikationschefen Fredrik Henriksson att det är vanliga regler för avbokning som gäller för närvarande. På Ving gäller att den som avbokar en resa minst 40 dagar före avresan kommer undan med att betala anmälningsavgiften.

Den som avbokar mellan 30 och 40 dagar före avresan måste betala 25 procent av resans pris. Mellan 30 och sju dagar före avresa ska man betala 50 procent av priset och den som avbokar senare än så måste betala hela priset.

Kan gå till ARN

Den som avbokar en resa och är missnöjd med ersättningen från researrangören kan vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

När det gäller resor med reguljärflyg finns det ingen skyddande lagstiftning som träder in. Det finns alltså ingen rättighet att avboka en reguljär flygresa. Men det kan framgå av villkoren för resan att man har rätt avboka på grund av så kallad force majeure, alltså en händelse som ligger utom kundens eller flygbolagets kontroll.

Rättad: Rätt uppgift, i fjärde stycket efter andra mellanrubriken, är att den som bokar av senast 40 dagar innan avresa betalar hela anmälningsavgiften.

Björn Dickson/TT

Svårt avboka virushotad resa – det här gäller >>>

De såg det komma – men lät det ske

Det finns inget ärligt i bortförklaringar som ”vi var naiva” eller ”vi såg det inte komma”. Signalerna om vad som skulle komma har funnits länge och varit tillgängliga för var och en. Också till och med för den som bara har lärt sig de två första av de fyra räknesätten från lågstadiet (alltså addition och subtraktion).

thomas

Inte minst gäller detta dem, vilka inom ramen för vår representativa demokrati, har fått förtroendet att förvalta och leda vår statsmakt och våra offentliga system.

Ta det här med att kommunernas ekonomier nu vacklar på grund av den stora befolkningsökningen på senare tid. Den ökningen är till den absolut största delen betingad av den omfattande flyktinginvandring som har ägt rum under de senaste tio åren.

Grovt beskrivet har kostnadsfördelningen sett ut så här: Staten tar kostnaderna för asylsökande under prövningsprocessen. När den asylsökande har fått uppehållstillstånd, blir vederbörande kommunmottagen, som termen lyder.

Under två år får den kommunmottagna invandraren en etableringsersättning av staten, samtidigt som det förutsätts att vederbörande skaffar sig egen försörjning.Också kommunen får diverse etableringsstöd under tiden. Är inte invandraren självförsörjande efter denna period blir vederbörande hänvisad till försörjningsstöd, som socialbidraget numera kallas.

Nivån på försörjningsstödet bestäms av staten, men kommunen står för kostnaden.

Och då vet vi också följande, att till för några år sedan tog det sju år innan ens hälften av en årskull av kommunmottagna flyktingar hade förvärvsarbete. Och då är förvärvsarbete dessutom definierat som att man har en inkomst (eller sjukersättning) som överstiger 1 timmes ersättning i veckan.

Numera skryter regeringen om att denna mediantid (för de som blev kommunmottagna 2013 och 2014) pressats ned till fem år.

Den matematiska uträkningen är sålunda väldig enkel. I det förra fallet: Sju minus två är fem. I det senare fallet: Fem minus två är tre.

Alltså, även om hälften av alla kommunmottagna var fullt självförsörjande efter till och med så kort tid som fem år, så belastar majoriteten av dem kommunens ekonomi för mycket lång tid framåt. Den stora kostnadsposten för kommunerna blir givetvis alla nya invånare, inte minst anhöriginvandring där över 95 procent är undantagna från försörjningskravet, som ska ha kommunal service utan att de genererar motsvarande skatteintäkter.

Staten, som bestämmer flyktingmottagningens omfattning och försörjningsstödets storlek, och samtidigt tvingar kommunerna att ta emot invånare som inte är självförsörjande, spelar alltså Svarte Petter med kommunernas ekonomi. Och det har varit uppenbart från första början. Ty var och en som kan plus och minus, har kunnat räkna ut att en tid efter kommunmottagningen skulle det uppstå hål i kommunernas budgetar, beroende på hur många nyanlända man tog emot.

Systemet har framarbetats av samma partiledningar som dessa kommunala politiker, såväl på den moderata sidan (den tidigare regeringen som inte gjorde något åt systemet) som den socialdemokratiska sidan (den nuvarande regeringen som inte heller har gjort något åt det), som har burit upp och stöttat sina partiledningar.

Alla såg det komma. Nästan alla struntade i det – av Thomas Gür.

Gycklarnas marknad

Idag fredag begick jag gycklarnas marknad, alltså Hallarna i Halmstad. Jag var ute efter en lätt vardagsjacka då mina nuvarande är i det närmaste utslitna.

Hallarna

Det blev i affärer och ur affärer med början i XXL Hallarna. Tror frun och jag var ensamma med en mängd personal. Det kändes märkligt att nästan vara ensam i detta stora varuhus.

XXL

Vidare for vi in i det stora jättekomplexet. Herregud så många olika affärer. Var ska jag börja?

Jag besökte sju olika affärer med ungefär samma utbud. Några av dem hade REA, medan andra hade ordinarie priser. Trots det hade de ungefär samma priser.

Efter någon timme med provning och prutande for vi hem igen, utan jacka. Det kommer fler dagar om man har turen på sin sida.

Ha det gott alla.

En skön vårdag

Jag var på golfklubben med frun och spelade golf idag. Naturligtvis går ja alltid och spanar efter nyheter i naturen. Idag med plus 5 grader och ett lätt soldis, upptäckte jag våren bland buskarna.

Nu har vi kommit till sista hålet av de öppna vinterhålen. I väntan på framförvarande parti, brukar vi beundra utsikten, vilken är fantastisk och varierar dag från dag.

Ha de gött, gött fölk.

Kärleken förändrar världen

Jag läser emellanåt lite dikter och liknade skrifter. Bland annat av Rainer Haak.
Jag förmedlar ett uttryck om kärleken:

Äldre par ny

Kärleken förändrar världen

Kärleken kan blåsa bort de mörka molnen i mitt liv på ett enda ögonblick.
Den kan göra en grå, dyster dag ljus och vacker och ge den friska färger.

Kärleken kan vända den mörkaste tristess i glädje.
Den kan fylla igen och överbrygga de djupaste diken.

Kärleken kan förvandla ensamhet till gemenskap.
Den kan lysa upp natten och ge liv åt det som är dött.
Kärleken kan göra ett bittert slut till en ny början.

Kärleken kan förvandla krig och ofrid till fred och frid.

Kärleken har makt att förvandla allt, om den avstår från makt.

Av Rainer Haak

 

Skribentens ständiga undran

Hej å hå.
Just nu känns det inte alltför meningsfullt att berätta om livet bland nära och kära.
Hela världen står i brand och svenska folket lider av mord, våldtäkter, skjutningar och misshandel.

Så tänker jag mig ut i universum och ser hur liten vår planet är egentligen i det stora tomrummet.

Jag undrar hur mina tankar går när jag ligger och väntar på att får sluta ögonen för gott efter livets alla strapatser.

Må gott och lev väl, medans ni kan.

Om att bli äldre

Att bli äldre, som exempelvis 70 plus kan vara trevligt. På några platser i landet kan vi få åka gratis buss under vissa tider. Vi berikas även med andra trevliga förmåner. Vi kan få reducerat inträde till olika evenemang med mera.

Det gäller tyvärr ej sjuk- eller tandvård. Visserligen har vi högkostnadsskydd som räddar många äldres ekonomi, men det kan vara svårt ändå. Vi måste komma upp till 2300 kronor innan högkostnadsskyddet träder i kraft. Många pensionärer klarar inte det målet idag.

Om vi lyckas uppnå en ålder om sjuttio plus, drabbas några av ålderism. Då kan våra liv bli mycket besvärliga. I synnerhet om pengapungen är skrynklig och tom.

Vad menas då med ålderism? Ålderism kan jämföras med begrepp som rasism eller sexism.

– Åldersdiskriminering inom arbetslivet, till exempel. Att arbetsgivaren anser att du är för gammal för ett jobb vid en viss ålder, eller att du måste gå i pension vid 65 eller 67 år även om du är fullt frisk och verkligen vill jobba kvar?

– Inom sjukvården får man till exempel inte vara blodgivare efter 65.

– Inom äldreomsorgen är det alldeles för ofta andra som bestämmer ens vanor.
Ska vi verkligen acceptera att gamla människor bäddas ner kl 17 och att de inte själva får bestämma vad de ska äta?

Att få forskningen om äldrevården spridd ut till allmänheten är våra universitets uppgift. så det är förstås glädjande att ”ens forskning” i det lilla uppmärksammas.

I det här fallet kanske det i bästa fall också kan leda till en förbättring i samhället.

Delrapport om särskilt boende.
”Vi anser efter våra besök och intervjuer att när man väl får en plats på ett särskilt boende blir man huvudsakligen väl omhändertagen fysiskt.
Vårdtyngden på särskilda boenden är dock generellt sett mycket hög och boendetiderna är korta.
Enligt redovisad statistik är den genomsnittliga boendetiden 273 dagar innan man avlider. Kanske är ”dödens väntrum” inte helt fel.”.

Må gott och lev väl.