Halmstads Manskör

Hemma efter medverkan i Halmstad Manskörs 75 års Jubileumskonsert.
Immanuelskyrkan var nästan fylld till brädden. Vår breda repertoar verkade uppskattas av den månghövdade publiken (ca 150 st).

Immanuelskyrkan
Den efterföljande måltiden med dryck (viner) och varierad mat (buffé), var även den uppskattad av körmedlemmar och anhöriga. En spontan underhållning av körens medlemmar var värd större publikt intresse.

Så totalt sett var det en fantastisk eftermiddag och afton. Tror att denna sidas skribents medverkan i kören uppskattades väl. Det trots kort tids medlem och därmed medverkan i kören och därför ganska minimal tid för övning av dagens repertoar.

På måndag börjar övningarna inför julkonserten den 6 december.

Julglitter

Kärlekens makt

Ursäkta mitt något politisk/religiösa, men förhoppningsfulla inlägg här! Jag tittar på bröllopet från England. Jag ser en amerikansk präst som livfullt pratar om kärlekens makt, direkt från hjärtat.

Tänk om denna präst fick möjlighet att prata kärlekens makt i vissa ”religiösa boningar”.

PowerOfLove_FLYER

Föreställ er att denna präst predikar kärlekens makt bland dagens ”religiösa mördare”. Kanske han hade kunnat omvända några av dem som ser mord som dagens makt, till att börja predika kärlekens makt i stället.

Jag har en dröm! Jag drömmer om att dagens imamer och mullor predikar kärlek istället för hat. Kanske att världen skulle kunna vara en mer bekväm boning att leva i för alla människor på jorden då.