Hur covid-19 blev en pandemi

En fantastiskt pedagogisk film om hur corona smittar. Titta och lär.

Jag tänker på hur det fungerar i affärer, där folk går omkring, petar och klämmer på allt som finns i deras synfält. Sedan läger man tillbaka vad det nu kan vara. Det är som om själva pillandet har blivit en pandemi.

Jag tänker även på barn som får fara omkring och klättra överallt i affärer. Föräldrar orkar inte styra upp barnens handlande. Därför full frihet på barn, men utan ansvar.

Det som tror att barn är smittfria behöver bara läsa på och förstå. De senaste rönen är att symptomfria människor av olika åldrar kan vara smittbärare utan att veta om det. Det är förmodligen därför personal och inneboende på äldreboenden har råkat illa ut.

Var rädda om er och era vänner!

Lite svammel om covid 19

Viktig kunskap för att inte överbelasta 1177. Så vet du om du drabbats av COVID-19, förkylning eller influensa.

Corona

Så här ser det ut
Vårdpersonal i Stockholm saknar skydd för att kunna skydda sig själva vid behandling av coronasjuka. Oron är därför stor bland denna personal. Naturligtvis jämför man sig med Spanien och Italien där personal vårdade sjuka, men saknade skydd för sig själva.
Därför stor spridning och många dödsoffer bland sjukhuspersonalen.

Sverige är märkligt
Först stoppas tillverkning av handsprit av svensk byråkrati, nu stoppas tillverkningen av skyddsvisir.
Arbetsmiljöverket tycker att inget visir alls är bättre än ett CE-märkt, trots att EU-kommissionen sagt att CE-märkning inte är ett krav i dagens akuta situation.

Stadsepidemiologen
Jag lyssnar på Anders Tegnell på Aktuellt och undrar om vi kan/ska lita på honom? Varför är Sverige så mycket bättre än resten av världen? Wuhan med 10 miljoner invånare stängdes helt och är nästan smittfria idag.

En följd av virus
Bakterieinfektioner till följd av virus är välkänt. Exempelvis tyder en studie på att majoriteten av de 50-100 miljoner som dog under influensan spanska sjukan mellan 1918-1920, dog av en bakteriell lunginflammation.

Informationsspridning
Några klagar över att flyktingar inte fått information om coronapandemin. Jag undrar vad är det för fel på det svenska språket? Hur var det med integrationen? Ord som tvätta händer och folksamlingar kan väl inte vara så svårt att översätta, väl?

Sammanfattning
Mycket konstigt händer i Sverige idag på grund av corona-pandemin. Uppgifterna från de så kallade myndigheterna varierar över tid. Inget är hugget i sten.
Kontentan av det hela är att Sverige har spårat ur under de senaste 15 åren. Några har sålt ut Sverige och Sveriges ”resurser” för att ”spara pengar”.

Simma lugnt folk, för allt blir bättre.

Den gode Hans från andra sidan

Så här skriver Hans Rosling i sin bok Factfulness utgiven 2018, ett år efter hans bortgång;

Hans Rosling

”De fem saker som oroar mig mest är risken för en global pandemi, finanskollaps, världskrig, klimatförändringar och extrem fattigdom. För att vart och ett har potentialen att orsaka ett omfattande lidande antingen direkt eller indirekt genom att hejda mänsklig framåtskridande i många år eller årtionde. Om vi misslyckas här kommer inget annat att fungera. Dessa megamördare måste vi så långt det är möjligt undvika genom att samarbeta och agera steg för steg.

Experter på infektionssjukdomar är eniga om att en ny elakartad typ av influensa fortfarande är det största hotet mot världens hälsa. Skälet är smittvägarna. Influensavirus far genom luften i små droppar. En person kan gå in i en tunnelbanevagn och smitta var enda en i den utan att röra en annan eller samma föremål. Att på alla upptänkliga sätt skydda oss mot ett mycket snabbt överförbart virus som bryter igenom alla försvar är mild uttryckt värt besvär.

Välden är mer redo att hantera en influensaepidemi än någonsin. Men människor på nivå ett lever fortfarande i samhällen där det kan vara svårt att snabbt angripa mot en aggressiv smittsam sjukdom. Vi behöver se till att grundläggande hälsovård når alla överallt så att utbrott kan upptäckas snabbare och WHO måste förbli en sund och stark organisation som kan samordna en global insats.”.

Han påpekar även vikten av att inte få panik och därmed börja fatta beslut och handla på instinkt, kortsiktigt och emotionellt, utan göra allt vad vi kan och följa de råd som ges för att stoppa smittspridningen samt få fram bra data för att kunna följa utvecklingen – det verkar som att vi gör mycket rätt i Sverige.

Tvätta händerna ofta. Stanna hemma om du har symptom plus två dagar. Håll social distans.

Vi ska vinna denna kamp!

Hej alla matbutiker

Att Corona är en droppsmitta har väl inte undgått någon vid det här laget

Är det då så smart att vem som helst får kladda med sina fingrar i frukt- och grönsaksdisken, snörvla, snora, hosta & sprida ev. smitta hej vilt, rätt ner på härligheten så att säga?

Vegetables

Jag är kanske helt ute och cyklar!
Men skulle det inte vara på sin plats att spärra av frukt- och gröntavdelningen för gemene man och avsätta butikspersonal som plockar för att på så sätt kanske minska en del av smittspridningen?

Något bör göras åt fruktpåsar som är fullkomligt oöppningsbara om man inte slickar på fingrarna först. Och det känns inte Corona-vänligt precis.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något

Äldre och riskgrupper bör få vaccin som redan finns

I februari publicerades en artikel i tidskriften Intensive Care Medicine, om att anställda i intensivvården bör vara vaksamma på om allvarligt sjuka i covid-19 drabbats av bakterieinfektioner efter en vecka.

BirgittaBirgitta Evengård, seniorprofessor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet. Foto: Privat

Vanligt vaccin mot pneumokocker kan skydda mot en viss lunginflammation som i vissa fall drabbar covidpatienter, menar Birgitta Evengård, seniorprofessor i infektionssjukdomar.

Hon får medhåll av experter – även om studier som visar på eventuella effekter av vaccinet för coronasmittade saknas.

I februari publicerades en artikel i tidskriften Intensive Care Medicine, om att anställda i intensivvården bör vara vaksamma på om allvarligt sjuka i covid-19 drabbats av bakterieinfektioner efter en vecka.

– Det är bra om informationen sprids, säger hon till DN.

Fortsättning av reportaget:

Coronapandemin är så ny att vetenskapliga studier, som beskriver förloppet i de allvarligaste fallen, är få. Men att lunginflammation bidrar till en stor del av dödsfallen är känt.

Lunginflammation kan orsakas både av både virus och bakterier. Tidiga rapporter från Kina visade att covid-19-lunginflammationen orsakas av viruset i sig. Enligt Folkhälsomyndigheten ”finns troligen fall där lunginflammation är en sekundär sjukdom orsakad av bakterier”.

Den vanligaste bakterietypen bakom lunginflammation är pneumokocker, som det finns vanliga vaccin emot.

Även om det inte finns några studier som ger belägg för att pneumokockvaccin skulle minska risken för coronasmittade att dö eller bli allvarligt sjuka, anser Birgitta Evengård, seniorprofessor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet, att tidigare kunskap om virus och följder ger stöd för teorin. Hon uppmanar därför alla äldre och riskgrupper att vaccinera sig mot pneumokocker.

Sedan 2009 ingår pneumokockvaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i Sverige, och Folkhälsomyndighetens rekommendationer är – sedan långt innan coronaepidemin – att även alla över 65 år, och yngre personer som tillhör riskgrupper, ska vaccinera sig.

– Det är bra om information om att man bör följa redan existerande riktlinjer görs tydlig och sprids ännu mer. Sannolikt sparar man också på vårdens resurser om man skulle vaccinera mot detta. Allt finns ju redan på plats och flera regioner har det subventionerat, så det är bra om det tas upp i det här sammanhanget, säger Evengård.

Bakterieinfektioner till följd av virus är välkänt. Exempelvis tyder en studie på att majoriteten av de 50-100 miljoner som dog under influensan spanska sjukan mellan 1918-1920, dog av en bakteriell lunginflammation.

– Allt som stör slemhinnan i lungorna gör att bakterier, vanligast pneumokocker, kommer in. Ofta bär man på pneumokocker i näsan och svalgets slemhinna. När den blir skadad – som den blir av en svår virusinfektion – är det lättare för dem att ta sig in i kroppen, enkelt uttryckt, säger Evengård.

Världshälsoorganisationen WHO understryker att pneumokockvaccin inte skyddar mot covid-19, men rekommenderar vaccination mot respiratoriska sjukdomar påpekar att ”bakteriell saminfektion är möjlig”.

I februari publicerades en artikel i tidskriften Intensive Care Medicine, om att anställda i intensivvården bör vara vaksamma på om allvarligt sjuka i covid-19 drabbats av bakterieinfektioner efter en vecka.

Magnus von Seth, överläkare och medicinskt ledningsansvarig på centralintensivvårdsavdelningen vid Akademiska universitetssjukhuset i Uppsala, beskriver att man kontinuerligt letar efter bakterieinfektioner hos covidpatienter, genom att ta bakterieprover och analysera lungröntgen.

– Man har sett i andra länder att i början av insjuknandet är det en virusinfektion och sedan får man en del bakteriella pålagringar i samband med långvarig intensivvård och annat också, säger han.

Normalt får runt hälften av alla patienter som vårdas under längre tid i respirator en bakteriell lunginflammation, oavsett den bakomliggande grunden till vården, enligt Magnus von Seth.

En av vaccintillverkarna Pfizer uppger i ett mejl att det ”saknas tillgängliga data för saminfektion med covid-19 och pneumokocksjukdom”, men att företaget under de senaste veckorna sett en ökad efterfrågan.

Maria Axelsson, enhetschef för avdelning epidemiologisk uppföljning på Folkhälsomyndigheten, vänder sig inte emot att pneumokockvaccin skulle vara fördelaktigt:
– Det är mycket möjligt att det är så. Men mekanismerna bakom sjukdomen är inte helt klarlagda, säger hon och tillägger:
– Vi rekommenderar fortfarande vaccinet för riskgrupper och vi har ingen direkt plan för att ändra det.

Flera experter DN talat med är positiva till idén att vaccinera.

Joakim Esbjörnsson-Klemendz, docent i virologi vid Lunds universitet:

– Min spontana känsla är att jag tror att det kan vara klokt, utan att ha stöd i stora vetenskapliga studier. Förutom handtvätt, att undvika sociala kontakter och att ta sig i ansikte, skulle jag absolut rekommendera alla i riskgrupperna att vaccinera sig.

Peter M Nilsson,  professor i klinisk kardiovaskulär forskning, överläkare och medicinhistoriker vid Lunds universitet, anser att tanken är god men varnar dock för ett slags moment 22: risken att riskgrupper beger sig till vaccinationscentraler och samlas i fyllda väntrum, där de riskerar att smittas med covid-19.

– Logistiken kring en sådan vaccination måste vara noga genomtänkt och organiserad.

Peter Gutniak, verksamhetschef för Vaccinationsgruppen, understryker att man bör vara vaksam på de olika typerna av vaccin. Det finns två typer av vacciner. Det ena, som i Stockholm ingår kostnadsfritt till riskgrupper i Smittskyddets årliga kampanj, Pneumovax, skyddar mot 23 typer av pneumokocker men ger i sig inget skydd mot lunginflammation. Om man tar den först bör man vänta i ett år innan man tar det andra, Prevenar13, som ger skydd mot lunginflammation.

Om man är ovaccinerad och tar Prevenar13 först kan man däremot ta Pneumovax efter åtta veckor. Prevenar13 ger upphov till minnesceller, vilket gör att man efter att ha tagit Pneumovax som ett komplementvaccin erhåller en förstärkande effekt på de gemensamma serotyperna, vilket man inte uppnår om man gör tvärtom.

Pneumovax bör som mest tas två gånger under en livstid, och med minst fem års intervall mellan doserna, annars riskeras ”hyporespons”, alltså ett sämre skydd. Skyddet från en dos Prevenar13 bedöms vara livslångt, så där en spruta.

– Men Prevenar är restnoterat och vi har bara ett fåtal doser kvar. Farhågan är att riskgrupper med KOL och annat inte får tillgång till vaccinet nu när efterfrågan ökar, säger Peter Gutniak.

Folkhälsomyndigheten har haft ett regeringsuppdrag angående riskgruppsvaccinationer och föreslog i april 2016 att vaccination mot pneumokocker ska ingå i ett nationellt särskilt vaccinationsprogram för definierade riskgrupper.

I september ställde ordförande i riksdagens socialutskott Acko Ankarberg (KD) en fråga till regeringen om när förslag kommer. Socialminister Lena Hallengren (S) svarade i oktober att frågan är under beredning.

_______________________________________________________________________________

Dessa bör vaccineras

144 av världens länder har infört vaccination mot pneumokocker i vaccinationsprogram.
I Sverige erbjuds alla barn under ett år gratis vaccination sedan 2009.
Alla äldre än 65 år samt riskgrupper erbjuds en typ av vaccination gratis, Pneumovax som skyddar mot 23 olika typer av pneumokocker men som i sig inte skyddar mot lunginflammation.
Det räcker oftast med en dos men kan ges två gånger vid hög risk. Bör tas maximalt två gånger under en livstid.

Ett annat vaccin, Prevenar 13, ger livslångt skydd ingår inte i vaccinationsprogrammet utan ges mot betalning. Det skyddar mot lunginflammation och totalt 13 typer av pneumokocker, varav 12 är överlappande med den förstnämnda typen.

För att få båda krävs två sprutor i överarmen.
Om man börjar med Prevenar 13 bör man vänta två månader till man tar Pneumovax.
Börjar man med Pneumovax bör ett år gå innan en dos Prevenar 13 tas.

Prevenar 13 är i mars 2020 restnoterat – slut i lager.

Du tillhör en riskgrupp och bör enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation – sedan långt innan covid-19 – vaccinera dig om något av följande stämmer in på dig:
* Du är 65 år och äldre
* Du har en kronisk hjärt- eller lungsjukdom
* Du har nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (som vid till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
* Du har kronisk lever- eller njursvikt
* Du har diabetes
* Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Källor: Folkhälsomyndigheten, Vårdguiden 1177, Världshälsoorganisationen WHO.

_______________________________________________________________________________

Finns hos hälften av alla förskolebarn

Pneumokocker är bakterier som finns i ett 90-tal olika varianter, och är den vanligaste orsaken till blodförgiftning och öron-, bihåle-, hjärnhinne- och lunginflammation.
Bakterierna ingår i normalfloran i näsa och svalg, och för det mesta ger de inga symtom. Ungefär hälften av alla förskolebarn bär på pneumokocker.
En pneumokockinfektion kan oftast behandlas med antibiotika, men flera typer har blivit resistenta vilket försvårar behandlingen. Att vaccinera sig är därför viktigt för riskgrupper.
Mellan 1,5–2 miljoner människor dör av pneumokockinfektioner varje år i världen.
Enligt Världshälsoorganisationen WHO inträffar årligen cirka 14,5 miljoner fall av allvarlig pneumokocksjukdom hos barn under fem år, med 826 000 dödsfall.

Källor: Folkhälsomyndigheten, 1177.se, Världshälsoorganisationen WHO.

Hela reportaget med reklam och allt här>>>

Hopp om att remdesivir ska ha effekt på coronaviruset

I väntan på coronavaccin ser många remdesivir som en av få läkemedel som har en rimlig chans att hjälpa patienter med coronavirus. Nu har Gilead science ökat produktionen av det experimentella preparatet, skriver The Guardian.
Läkemedlet remdesivir är ett experimentellt och antiviralt läkemedel som i dagsläget inte är godkänd för någon indikation. Men många ser remdesivir, som ursprungligen utvecklades för eboloa, som ett av få läkemedel som har en rimlig möjlighet att hjälpa covid 19-patienter på kort sikt.

Ebola

The Guardian rapporterar nu att biotech-företaget Gilead sciences, som utvecklad remdesivir, har ökat sin produktion av läkemedlet då det väckt förhoppningar om att vara en effektiv behandling mot covid-19.

Läs också: Sahlgrenska tar coronaprov i hemmet

I avsaknaden av etablerade behandlingar av covid-19 har omkring 300 studier med läkemedel och experimentella terapier inletts runt om i världen sedan coronautbrottet, skriver The Guardian. Det pågår tre klinska studier i världen där man tittar på remdesivir som behandling av patienter med covid-19. I Hubei-provinsen i Kina genomfröst två av studierna och nyligen startades en studie i USA. Gilead sciences planerar att starta två ytterligare fas III-studier i mars månad, skriver Läkemedelsvärlden.

– Som terapi kan det potentiellt hjälpa till att göra människors sjukdom mindre allvarlig, rädda liv för de som är inlagda och användas förebyggande för sjukhusarbetare och kanske till och med i samhället för att begränsa spridningen där ute, säger Timothy Sheahan, virolog som studerat läkemedlet remdesivir vid University of North Carolina, till The Guardian.

Remdesivir attackerar virusets förmåga att replikera i kroppen och har i djurstudier fungerat mot ytterligare två dödliga coronavirus, Sars och Mers, särskilt när det ges kort efter att symtomen uppträder. Det har också visat sig lovande om det används mot en större mängd coronavirus, inklusive de som orsakar förkylning, och andra som smittar fladdermöss och svin.

– För att detta ska vara användbart måste du verkligen fånga viruset eftersom det ökar replikering i någons kropp och inte efter att alltför mycket skada har gjorts, säger Timothy Sheahan och fortsätter:

– Om du kan ingripa innan viruset nått sin topp finns det en ganska god chans att du kan förbättra resultaten och potentiellt rädda människors liv.

I väntan på studiernas resultat använder läkare i USA, Kina och Italien redan remdesivir för att behandla ett litet antal patienter med svår corvid-19. Den första amerikanska patienten, en 35-årig man från Washington, återhämtade sig efter att ha fått remdesivir. Men de fullständiga studierna behövs för att bedöma om läkemedlet minskar svårighetsgraden av symtomen –och framförallt– dödligheten.

Någon som håller med om att remdesivir är den mest lovande kandidaten är David Ho, professor och specialist på infektionssjukdomar vid Colombia University.

– I New York har vi ett fall på vårt sjukhus just nu och vi försöker få tillgång till det läkemedlet för vår kritiskt sjuke patient, säger han till The Guardian.

Läs också: Corona minskar varutillförseln – Munskydd slut

Andra preparat som testats mot covid-19 är anti-HIV-läkemedel, exempelvis Kaletra, samt läkemedel som används för att behandla hepatit och malaria.

– Min personliga känsla är att preparat som Kaletra inte kommer vara effektiva. Jag är skeptisk över att ett mycket specifikt läkemedel mot HIV kommer att fungera mot ett coronavirus. Vi gjorde studier på möss och lopinavir fungerade inte så bra, säger virologen Timothy Sheahan till The Guardian.

Enligt David Ho är studier med Kaletra och hepatitläkemedel värda att bedriva, men han tror ändå att chansen är låg för att de ska hitta något användbart.

Läkemedelsverket beviljar beredskapslicens för remdesivir

Remdesivir mot corona-viruset tillåts i Sverige

A closer look at the Ebola drug that’s become the top hope for a coronavirus treatment