Vi når alltid målet

Jag åkte med Kurt ”Fido” Johansson till Ängelholms flygmuseum och lyssnade på ett föredrag av personal från LV 6 i Halmstad.

Chefen för försvarsmaktens Luftvärnsregemente Lv 6 i Halmstad överste Anders Svensson och major Rick Grundevik LvSS (Luftvärnets Skjutskola) gav oss en inblick i vad det nya luftvärnsrobotsystemet Patriot kommer att betyda för luftförsvaret i målbild 2025.

forelasn_2018-09-26_a