Avveckla politisk sjukvård

Tänkte inte skriva om politik här, men detta kunde jag bara inte motstå. Så sant som det är skrivet. Därför lite text om hur det verkligen fungerar utanför politikernas sammanträdesrum.

Bild: Jan Sjöberg

Det märkliga är, att ju mer politiker anstränger sig för att förbilliga sjukvården, ju dyrare och sämre blir den. När politiker förstår att människor blir sjuka oavsett storleken på politikernas pengapung, kanske vi får en riktig sjukvård, värd namnet.

Politikerna har misslyckats totalt med primärvården när ”specialister i allmänmedicin” leker doktorer med människors liv som försöksobjekt. Andelen för sent inkomna patienter till den slutna vården ökar ständigt. Läkarna inom den slutna vården är förtvivlade.

Politikerna försöker idag styra över sjuka människor från akutsjukvården till primärvården genom att höja priset på besöken till akutsjukvården. Politikerna vägrar förstå varför sjuka människor blir sjuka och söker sig till de riktiga specialisterna inom den slutna vården.

Som avslutning på detta inlägg, innan det blir oöverskådligt – Svensk primärvård har hamnat i ett moment 22. Sjuka kan inte besöka VC. VC-läkare kan inte besöka sjuka. Alternativet? Ambulans till akutsjukhus och den slutna vården.

Ps.
När jag väl kommer inom den slutna vårdens väggar, finns all möjlig vård tillgänglig. Ni som läser mina andra inlägg här, förstår att jag har den bästa vård man någonsin kan tänka sig. Jag hade tur!
Ds.

Må gott och lev väl.

Region Halland – en väl inavlad koloss på lerfötter!

Det är stora brister i den alltför politikertäta organisationen, Region Halland!

Region Hallands problem är inte brist på resurser, utan brist på ledarskap och stora brister i en alltför politikertät organisation.

Vi får regelbundet ekonomiska rapporter från Region Halland som mer påminner om en berg-och dalbana som på Liseberg. Ena månaden ligger man på tiotals miljoner plus, nästa månad lika mycket back. Varje gång man ligger på minus så skriker våra politiker på mer pengar till regionen. Tur att ingen av dessa politiker eller tjänstemän arbetar i det privata näringslivet, för där hade de inte blivit långlivade med den ekonomi som de presenterar.

Men, vad är egentligen de stora problemen i Region Halland som leder till denna totala ekonomiska förvirring? Problemet är inte brist på resurser, vare sig ekonomiska eller personella.

Det som saknas är organisation och ledarskap.

Det är brist på organisation. Inom regionen finns ett antal av oss skattebetalare avlönade regionråd. Trots att jag bott många år i Halmstad, har jag ingen aning om vilka dess politiker är. Detta tyder på att alla dess regionråd inte behövs utan vi kan här spara skattepengar.

Planerade operationer som ställs in på grund av att en person saknas i operationsteamet tyder på dålig planering och organisation

Den offentliga vården ägnar för lite tid åt patienterna. I stället lägger man mycket tid och resurser på olika projekt, folkhälsoarbete, seminarier och konferenser. Den privata vården fokuserar på patienten.

Inrätta kvartersakuter på våra vårdcentraler och hänvisa patienterna dit istället för att alla skall besöka akutsjukvården på sjukhusen som leder till oacceptabla väntetider.

Det är brist på ledarskap. Sluta att befordra duktig vårdpersonal till att bli dåliga chefer och ledare. Detta är kapitalförstöring av gigantiska mått.

Låt den som utses till chef också vara chef. Politikerna ska endast sätta upp mål och tilldela resurser, (VAD som ska göras). Chefen och personalen beslutar HUR detta ska genomföras. Politikerna ska sluta lägga sig i det dagliga arbetet.

Tillsätt chefer och ledare som vågar vara chef och ledare och som i första hand inte tänker på det kollegiala när man fattar beslut. Chef och ledare måste börja inse vem som är deras uppdragsgivare. 

Detta skulle spara regionen stora summor pengar i stället för att köpa ut misslyckade chefer. 

Veteranen