Om äldreomsorgen i Halmstad kommun

En delrapport från PRO:s Samorganisation i Halmstad om särskilt boende. Rapporten är ett resultat av en genomgång av hur särskilda boenden fungerar i Halmstad kommun 2015/2016.

En arbetsgrupp har genom studiebesök på boenden intervjuer med anställda, chefer, beslutsfattare bildat sig en uppfattning som redovisas i denna rapport.

Rapporten är en delrapport i ett större projekt som omfattar en genomgång av hela äldreomsorgen i Halmstad kommun under perioden 2015 till 2018.

Rapporten har fastlagts och godkänts i PRO SO:s styrelse i Halmstad.

Arbetsgruppen består av Ingegerd Karlsson, Jan Sjöberg, Leif Pettersson och Leif Gustavsson.

Klicka på bilden härunder och läs hela rapporten:

Vårdens stora dilemma

Jag har nu en anhörig som går ålderns höst tillmötes med ålderns ganska vanliga åkommor. Det började med fallolyckor och därmed följande sjukhusbesök. Nu senast blev det sjukhusbesök och operation efter fall och lårbensfraktur.

benbrott

Efter färdigbehandling har det brukat bli besök på kommunens korttidsboende. Så även nu vid senaste ”ärende”.

På korttidsboendet förmodas det att patienter med lårbensfraktur ska ”mobiliseras” mot största möjliga rörlighet. Min erfarenhet från anhörigs tidigare besök, finns denna terapi mot en högre mobiliseringsgrad bara på papperet.

Rehab

Nu kommer det som jag ser som ett av de största problemen med sjukvård och rehabilitering av en 90 år gammal person och det är KOMMUNIKATION.

På sjuhuset fick varken den anhörige eller de anhöriga någon nämnvärd information om vad som har skett och vad som kommer att ske.

Idag, ganska precis en månad efter anhörigs sjukhusbesök och operation av lårbensfrakturen och två veckors boende på korttidsboende, åter tillbaka till sjukhuset för vård av dubbelsidig lunginflammation, fick jag prata med en läkare. Och det var först efter att jag näst intill hade hotat med att gå till media.

Idag fick jag inte veta mycket mer än vad jag redan visste och har fått veta tidigare. Jag fick berätta om min åsikt för den stackars avdelningsläkaren, angående vård och kommunikation. Kanske att den stackaren får framföra mina åsikter till ”högre ort”?

Kaos
br />
Jag vet inte vad ni tycker, men jag anser det vara sjukvårdens stora dilemma – kommunikation med sina patienter (patient=tålmodig) och anhöriga.

Nu är nästa steg att försöka väcka ansvariga på sjukhuset i Halmstad (numera Hallands sjukhus, Halmstad), kanske hela Hallands läns landsting (numera region), om vad som sker och hur det ser ut ”på golvet”. Naturligtvis är jag bara lekman, men jag förstår ganska mycket – faktiskt.

Bristande kommunikationssystem i sjukvården!

Livets tragedi är inte döden, utan vad vi låter dö inom oss, medan vi lever.