I väntans tider

När jag är ute och spelar golf med gamla och nya vänner, föreslår jag oftast att den som är färdig först, spelar först. Det sparar mycket tid, vilket ”icke är oväsentligt” i dag med tröttande 5- och 6-timmars ronder. Först färdig gäller även puttning på green.

Lika ofta förslår jag att spelare med högre spelhandikapp slår ut först. För om hen slår sist, får hen någon form av prestationsångest och försöker slå lika långt som spelaren med ”lägre handikapp”. Resultatet blir förödande, med dåliga eller missade slag som följd. Det undviks oftast genom att spelare med högre handikapp får slå ut först.

Man undviker med detta förfarande, att spelare med högre handikapp blir stressade av att alltid komma sist. Vilet är till gagn för alla. Det gäller naturligtvis främst sällskapsronder.

Konsulenterna ska vända den trista trenden

”Ungdomarna lämnar Golfsverige. Om utvecklingen fortsätter finns det bara 5 589 juniorer kvar om åtta år. Nu vidtas åtgärder för att bryta den negativa trenden. Tretton juniorkonsulenter ska hjälpa klubbarna med att skapa verksamhetsplaner.”.

Så skriver CM Hellsten i en voluminös text på Golf. se. Det är så klart några god tankar Hellsten har. Det primära är dock de ofantligt långa speltiderna! Ingen ungdom vill sitta tio minuter eller mer på sin golfbag, inför varje nytt hål.

Svenska Golfförbundet måste ta tag i de fantastiskt långa speltiderna, genom sanktioner mot de spelare och klubbar som har och tillåter längre speltider än stipulerade fyra timmar. Receptet heter GOLFVETT!

Det finns absolut ingen som helst anledning att lära nya golfspelare en massa regler som de sällan eller aldrig kommer att använda. GOLFVETT däremot, skall läras ut och kontrolleras genom skrivningar innan grönt kort lämnas ut.

Jag kan även se att man drar in spelarbeviset på de av dagens golfspelare, som är långsama, tills man har blivit godkänd i GOLFVETT. Det handlar ju egentligen bara om sunt förnuft, vilket alla – borde, klara av att visa upp.
Eller hur?

Långsamt spel

Jag hittade en slående bild angående långsamt spel på våra fina golfbanor. Kanske något att fundera över för ”framtidens” långsamma juniorer och andra, som väljer att kopiera ”elitens” 6-timmarsronder.

Resultatet är skrämmande! Golfsverige tappar hela tiden medlemmar. Flertalet av dessa medlemmar har tröttnat på det evinnerliga väntandet. Man anser sig kunna utnyttja 6 timmar på ett bättre sätt.

Normaltid för en fyrboll, är enligt mitt sätt att se det mellan 31/2 till 4 timmar. Allt annat handlar om det man bör göra efter avslutad rond. Alltså spela det berömda 19e hålet. Det skapar då en större och bättre klubbgemenskap.

SGF rationaliserar

Jag läser på Golf.se om att SGF (Svenska Golfförbundet) vill omfördela kostnaderna från klubbarna till medlemmarna. Man ställer sig frågan: ”Är det klubbarna som ska betala förbundets verksamhet, eller ska golfarna själva ta en större del?”.

Jag anser frågan vara fel ställd, som någon uttryckte det! Grundfrågan SGF, är egentligen om och vad vi medlemmar är villiga att betala för – egentligen!

Naturligtvis borde SGF som ett serviceorgan för oss medlemmar, vända på kuttingen, och ställa sig frågan – vad kan vi på SGF göra bättre för er medlemmar – till samma kostnad som idag.
Vi behöver inte mer skrivbordsskapande, SGF. Vi medlemmar anser att det räcker med skrivbordsprodukter. De nya handikappreglerna är sådana.  Kom ut i vår värld SGF, kom ut i verkligheten SGF. För – vi medlemmar bits verkligen inte!

SGF vill försämra – igen

”Förbundet vill diskutera licensfrågan
Golfförbundet vill diskutera hur förbundets verksamhet ska finansieras framöver. En rad alternativ ska diskuteras under 2012, bland annat frågan om spelarlicenser.
Den som spelar många tävlingar, vill ha fortsatt registrerad handicap och därigenom kunna boka i Min Golf, kan i framtiden behöva lösa en spelarlicens för att göra detta. Den som däremot varken bryr sig om tävlingar, handicap eller greenfee kan spela vidare utan licens.”.

”Sedan 2005 har antalet medlemmar i de svenska golfklubbarna minskat varje år, och därmed också förbundets intäkter. Om förbundet ska behålla den verksamhet som finns idag, och medlemsminskningen fortsätter, måste medlemsavgiften höjas successivt över åren för att resultatet ska gå ihop.”.

Jag undrar då varför SGF vägrar tänka tanken – att SGF är för stort för dagens medlemsantal?