Flyktingström bakom stor ökning av MRSA

Under november upptäcktes 102 fall av MRSA i Skåne. Det är mer än en fördubbling av antalet fall sedan början av året.
– Vi ser den här ökningen över hela landet, men ökningen i Skåne sticker ut, säger Anders Tengnell, avdelningschef för epidemiologi på Folkhälsomyndigheten. (ur Sydsvenskan)

Antalet MRSA infektioner ökar i Norge och Sverige

Förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier ökar stadigt.

Snabb ökning av multiresistenta bakterier.

Kampen mot multiresistenta bakterier.

MRSA sprids snabbt i Danmark

Frågor och svar beträffande MRSA.

Sprit dödar inte bakterier bara människor

Vi läser dagligen om hur MRSA sprids inom sjukvården och att sjuka dör till följd av MRSA-spridningen.

Jag förstår vad många inom sjukvården vägrar förstå, nämligen att sprit bara dödar en liten del av våra händers bakterier.

Bilden här visar hur mycket av händernas områden som blir rena efter en ”normal” dos handsprit. Men resten då?
Resten av händerna bär med sig bakterier från förra personen som undersöktes eller togs prover från, till nästa person, som undersök eller tas prover från.
Bakterier (MRSA) som överförs till nästa sjuke, och till nästa …… osv.

”Smittvägen för vårdrelaterade infektioner går från en patient till en annan via hälso- och sjukvårdspersonalens händer. Organismen som finns på patientens hud hamnar på personalens hand. Om personalen tvättar händerna eller utför handdesinfektion dör organismen. Om inte handhygienen utförs finns stor risk att personalen överför organismen till nästa patient, som denne vidrör (Boyce & Pittet, 2002). 
För att förstå meningen med handhygien behöver vårdpersonalen ha kunskap om den normala bakteriefloran som finns i huden ……….”

Citatkälla: Orsaker till varför basal handhygien inte tillämpas

Ingen kan göra allt men alla kan göra något

Vårdhandboken