Resultat visar att patienter med kronisk blodcancer kan bli behandlingsfria

Nya data på Novartis läkemedel Tasigna (nilotinib) visar att mer än 51 procent av patienter med kronisk myeloisk leukemi (KML) som fått flerårig målinriktad behandling, kan bli behandlingsfria. Tillståndet, som kallas treatment free remission (TFR), innebär att patienter som tidigare varit beroende av livslång medicinering kan avsluta sin behandling under kontrollerade former och leva utan daglig medicinering med nilotinib. Resultaten kommer från två av Novartis kliniska studier, ENESTFreedom och ENESTStop, och presenteras i helgen på den europeiska hematologikongressen, EHA i Köpenhamn.

För bara 15 år sedan var kronisk myeloisk leukemi (KML) en blodcancer där få patienter levde fem år efter diagnosen. Det är därför ett stort steg för forskning och patienter att utvecklingen nu nått en punkt där målinriktad behandling kan göra att sjukdomen, hos vissa patienter, dämpas till en nivå där den inte längre kan mätas och behandling därmed inte är nödvändig.

Ny forskning kan leda till paradigmskifte

Hopp om att sluta med bromsmediciner

The Engineer Who Knows More Than Your Doctor

Återigen läser jag om sjukvårdens statiska tänkande. Sjukvården dras med oket av en stark läkemedelsindustri, en totalt förslappad socialstyrlese och ett korrumperat livsmedelsverk.

Läs text, klicka och titta på intervjun med Ivor Cummins, längst ner på sidan.

Can an engineer know more about how to get healthy than his doctor, in fact more than his three doctors?
When it comes to using nutrition, the answer is yes. Meet Ivor Cummins, who quickly had to become an expert to cure himself.

Ivor Cummins is a well-trained problem solver. And when blood tests showed liver problems – the very common issue fatty liver – Cummins set out to find the solution to the problem. And he soon found it. Soon he had lost lots of weight and his liver problems were totally gone.

It all begged the question – why did an engineer quickly understand how to cure himself using nutrition, when none of his doctors could help him?

I interviewed Ivor Cummins a few weeks ago and it’s a truly interesting and insightful story. Above is a short segment from it.

Se början på intervjun med Ivor Cummins.