Kan nån hjälpa oss???

Jag läser ett inlägg, som är ett rop om hjälp i panik, från en vän på Facebook:

”Kan nån hjälpa oss??? Finns det nån som känner folk som jobbar på tv eller tidning? Detta måste ut i media!!! Vi har åkt upp till Umeå o är på sjukhuset o väntar på att mamma ska skrivas in idag, operation är inplanerad imorgon. En operation som skulle vara gjort redan… för tre månader sedan fick mamma veta att hon har cancer i bukspottkörteln. Sedan har allt gått alldeles för långsamt…
Idag kommer läkaren, när vi sitter o väntar på att bli inskriven o säger att det inte blir nån operation!!! personalbrist o vårdplatser???!!! så ni skickar hem mamma till att dö då säger jag… Ja… säger han… tyvärr så ser det ut så… fattar ni, i Sverige idag!!! vi jobbar o betalar skatt o så blir man hemskickad o får dö!?!? jag är chockad o förtvivlad o arg!!! Det ser likadant ut i hela Sverige säger han!? Vill att detta ska ut i media idag! snälla hjälp oss om nån kan o känner nån inom media… tårarna rinner på mig o min mor, tror inte detta är sant…”.

Detta är rent ut sagt för djävligt. Beror denna behandling av Annelies mor bara på personalbrist? Ja då har Sverige ohyggligt stora bekymmer. Det blir bara värre och värre. Eländet eskalerar som de vise i riksdagen brukar uttrycka det.

Jag tror inte riktigt på personalbrist. Jag tror att andra ”implementerade” faktorer ligger bakom. För svensk sjukvård kan knappast ha blivit så ohyggligt dålig på bara ett års tid.

Jag tror att UG bör titta på detta ”nyuppkomna fenomen”.

Läkare är ett fegt släkte!

Efter 13 år med diabetes kunde Thomas bli av med insulinsprutorna redan efter två dagar med LCHF-kost. Efterhand tog han bort blodtrycksmediciner och kolesterolsänkande tabletter mot läkares inrådan. Idag lever Thomas Andersson utan mediciner som en frisk människa med diabetes typ 0 på samma sätt som jag själv och Mats Lindgren.

Man kan ju tycka att det känns märkligt att belasta sjukvården och sig själv i 13 år med onödig diabetes typ 2. Vad har detta kostat för skattebetalarna och för Thomas själv? Det finns redan tusentals personer som gjort liknande hälsoresor som Thomas och blivit friska med LCHF-kost.

Tyvärr finns det närmare en miljon människor i Sverige med pre-diabetes eller diabetes typ 2 som med några enkla kostförändringar kan leva ett helt friskt liv. De kan inte räkna med någon hjälp från skolsjukvården (red anm.). Dessa personers onödiga sjukdomar kostar enorma summor för skattebetalarna.

Resan från att vara sjuk av sjukvård till att bli frisk av ett naturligt liv.

Världens bästa sjukvård

Min stående fråga är om Svensk sjukvård är världens bästa sjukvård. Naturligtvis är det delade meningar om det. Allt beroende på hur man har blivit behandlad av sjukvården. Bild och text härunder visar vad och hur jag anser att Svensk sjukvård fungerar.

Sjukvård och friskvård borde egentligen gå hand i hand.

Om jag ser till verkligheten så fungerar det långt ifrån på det viset. För, sjukvården av idag arbetar bara med sjuka människor utan att tänka längre än näsan räcker. Oavsett hängiven vårdpersonal är sjukvården en form av löpande-band-princip.

Exempel: En sjuk person kommer in på akuten, behandlas förhoppningsvis med alla till buds stående medel. Den ”friskförklarade” personen åker hem, eller till ett korttidsboende, utan en tanke på framtiden. Tanken om vad som händer sedan saknas. Det är enligt mitt sätt att se det, den största bristen inom ”modern svensk sjukvård” – avståndet mellan sjukvård och friskvård.
(Vårdcentraler återkommer jag till.)

Medicin och forskning borde också gå hand i hand.

Jag läser hyllmeter med forskning inom forskningsområden och forskarrapporter. ”Intressant” är att det sällan finns en anknytning till, eller tillämpning av medicinen rent mänskligt sett.

Visserligen är det ganska många av vårdpersonalen, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som forskar inom olika områden, men man gör det förmodligen för sin karriärs skull (pengar). Och det är ju vällovligt, för den förkovrade kunskapen kan då komma sjukvården till del.

Hälsa och ekonomi är den största divergensen i svensk sjukvård.

Vi kan alla dagligen tillgodogöra oss information om hur människors hälsa styrs av politikerna. Våra landstingspolitiker ser inte den stora vinsten med en god nationell hälsa.
Min glasklara uppfattning är att politiker bara ser hälsan i siffror, men man vägrar se hela biten.

En frisk person arbetar och stöder ett friskt samhälle i samhällets utveckling, både industriellt som ekonomiskt.
En sjuk person kostar samhället och sjukvården stora pengar. Samtidigt som den sjuke personen går ner sig psykiskt och kanske får det svårt att komma tillbaka till sitt tidigare arbete

Politiker i allmänhet och sjukvårdspolitiker i synnerhet borde se sjukvård i ett större perspektiv. Enligt min erfarenhet, är svensk sjukvård i stort, långt ifrån världens bästa sjukvård idag 2016. Det saknas kommunikation och samarbete mellan regioner och landsting.
Det saknas kommunikation och samarbete mellan region/landsting och kommuner.

Sjukvårdspolitiker ser bara till att försvara den egna politiska stolen med alla till buds stående medel. Det handlar alltså om ett simpelt politiskt revirhävdande. Sjukvårdspolitikerna lever i yttersta välmåga, medan sjukvårdspersonalen går på knäna.

Det låter så bra och ser så bra ut under tre månader i valtider, sedan sjunker politikerna in i fyra års dvala. Den ”kunskap” och framåtanda som fanns under valtiden har sjunkit i glömska.

Därför anser jag sjukvårdspolitikerna vara småaktiga bypolitiker och usla bondfångare. Främst när det gäller att samla på sig arvoden. Sjukvården kommer alltid i andra han, arvoden i första. För att svensk sjukvård åter ska bli bäst/frisk, fordras det ”själsligt friska” sjukvårdspolitiker.

Med valsedlar i bokstavsordning, kan världens bästa sjukvård nog bli bra igen.

Vårdpersonalen går på knäna

Arbetet gör vårdpersonalen sjuk

Vårdpersonalen: En jävla sommar

Lyssna på vårdpersonalen

Vårdpersonalen: ”Vi orkar inte mer”

Måndag hela veckan bäst

Jag läser i Hallandsposten den 17 december om något som har varit känt hos oss ”initierade” innanför och utanför sjukvården. På grund av svårigheter att länka till inlägget skriver jag inte mer än så här, för det kopierade inlägget här under talar för sig själv.

                                                                                                                               Bild: TT

Måndag hela veckan bäst

Vilken veckodag man läggs in på sjukhus, opereras eller till och med föds kan påverka hur stor risken är att dö i förtid eller drabbas av komplikationer. Vad beror denna effekt på?

Erika Nekham TT

Det brukar kallas ”the weekend effect”, ”veckoslutseffekten” – det faktum att det verkar ha en viss betydelse för exempelvis överlevnaden vilken dag man opereras eller läggs in på sjukhus. För det är just mot slutet av veckan den här effekten slår in.

En av de senaste studierna på området, publicerad i den medicinska tidskriften BMJ, visar att barn som föds på helgen löper en något högre risk att dö den första levnadsveckan jämfört med barn som föds på vardagar.

Forskarna, som tittat på över 1,3 miljoner födslar vid brittiska sjukhus, beräknar att dödsfallen skulle kunna minska med 770 varje år om dödligheten på helgerna skulle ligga på samma nivå som på tisdagar.

En annan studie, publicerad i BMJ 2013, har tittat på över fyra miljoner planerade operationer vid brittiska sjukhus och risken att dö inom trettio dagar efter ingreppet.

Där visade det sig att risken var 44 procent högre om ingreppet gjorts en fredag och 82 procent högre vid en helgoperation, jämfört med måndagar.

Så vad beror det då på, att det enligt vissa studier verkar som att det helt enkelt går lite sämre för dem som vårdas under slutet av veckan? I den första studien, om bebisarna, kunde forskarna inte göra någon koppling mellan utfallet och bemanningen på sjukhusen.

Det är annars något som har lyfts fram som en möjlig förklaring, bland annat av forskarna i operationsstudien. De skriver att ”vi vet att allvarliga komplikationer mest troligt tillstöter de första 48 timmarna efter en operation”.

Därför skulle man kunna förklara oförmågan att rädda en patient med de välkända problem som finns – att bemanningen ofta är lägre och att det finns färre experter på plats helgtid, resonerar forskarna.

Karin Pettersson, docent och överläkare samt sektionschef på förlossningsvården på Karolinska sjukhuset, tror på den teorin.

– Så länge vi kommer ha en bemanning som inte är lika över dygnet, och det tror jag aldrig vi kommer kunna ha, så kommer tyvärr den här effekten kvarstå. Då är det vår uppgift att se till att den blir så liten som möjligt och inte leder till vårdskada, säger hon.

De ovan nämnda studierna har tittat på kortsiktiga effekter. Men hur påverkas patienterna på lång sikt? Den frågan ställde sig Jesper Lagergren, professor i kirurgi vid Karolinska institutet och Kings College i London. Han undersökte därför hur överlevnaden under en femårsperiod efter operation för matstrupscancer påverkades av vilken veckodag ingreppet gjorts på.

– När man tar bort dödligheten som kan komma efter kort tid kvarstår resultaten, att för varje dag senare i veckan operationen görs, ju sämre prognos får patienten, säger Jesper Lagergren.

– Vår hypotes var att kirurgernas trötthet eller fokus var sämre i slutet av en arbetsfylld vecka, att man därför kanske gör något annorlunda under operationen än om man är utvilad, vilket gör att man i det långa perspektivet får en högre dödlighet i tumöråterfall. Det indikerar i alla fall den här studien, fortsätter han.

Eftersom det är den enda studien i sitt slag kan man inte dra några kliniska slutsatser av den. Men om fler kommande rapporter skulle visa på samma resultat kan det vara dags att omorganisera planeringen av avancerad cancerkirurgi. Att mota undan veckoslutseffekten genom att ha full personalstyrka jämt är däremot inget Jesper Lagergren tror är möjligt.

– Att omstrukturera planerad kirurgi från en fredag till en måndag, det är görligt. Men att vi skulle kunna ha toppkompetens på alla sjukhus dygnet runt, året om, det tror jag inte går.
Det kommer vi inte ha råd med i svensk sjukvård. ????

Specialist!

Allmänmedicin!

Specialist i allmänmedicin!

Dessa ”Specialister i allmänmedicin”!

Sjuksköterskors vitarockensyndrom dödar många!

Förbjud läkemedelsreklam på TV

Jag läser på Kostdoktorns sida att läkare vill förbjuda läkemedelsreklam på TV. Läkarna anser att TV-reklamen fokuserar på fel problem.

Vox: Doctors want to ban drug ads on TV. Are they focused on the wrong problem?

Läkemedelsföretagen lägger ner mycket mer pengar på reklam till läkare och tänjer på sanningen så mycket de kan (ofta ljuger de till och med, och blir avslöjade).

Kommunikationssystemen i vården

Jag har diskuterat med personal inom äldrevård, hemsjukvård, distriktsjukvård, flera landsting i Sverige och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Det samstämmiga vid dessa diskussioner är att alla – saknar ett nationellt patientjournal- och kommunikationssystem!

Idag år 2015 finns det näst intill oändligt många olika journal- och kommunikationssystem inom sjuk- hem- och äldrevården. På samma platser finns det oräkneligt många pärmar fulla med viktiga anteckningar om patienters behandlingar och deras mediciner.

Min hemula fråga är om och när region Halland och framförallt Sverige (SKL) ska ta första steget mot ett nationellt journal- och kommunikationssystem? I grunden är kommunikation fullständigt fundamentalt i samverkan mellan människor – i den privata såväl som i den professionella sfären.

Vi, cirka två miljoner pensionärer vill känna oss lika trygga i Ystad som i Karesuando, om vi skulle bli sjuka. Det gör vi knappast i dagens sjuk- hem- och äldrevård med alla olika journal- och kommunikationssystem, som inte kan – eller vill, kommunicera med varandra.

Men, en full mage bryr sig säkert inte om att studera.

Till folkvalda dissidenter – håll händerna rena!

Det har nu förflutit nästa ett år sedan valet 2014. Än idag har det inte skett någon markant skillnad mellan dikten och verkligheten i region Hallands handlande mot sjuka människor.

Jag förmodar och på mycket goda grunder att socialdemokraterna i Halland och i synnerhet i Halmstad har lierat sig med moderaterna.

Före och under valet 2014 var varande och tänkta regionpolitiker ur S-leden mycket aktiva och berättade stort och brett om hur de skulle förändra hela sjukvården – till det bättre!

Jag undrar fortfarande och efter nästan ett år, vilket år man hade tänkt sig denna enorma och revolutionerande förändring? Nästa millennium?

Den fabulösa 11-manna ”särskilda valberedningen” hämtad ur de ryggdunkande leden gjorde sina val, men missade det där med kloka, pålästa och kunniga ledamöter i regionförsamlingen. För dessa tre så viktiga kriterier saknas bland – de utvalda.

Men det är som vanligt att dikten ofta överträffar verkligheten. Det är därför dags att ta fram blåslamporna för att få fart på oss väljares dissidenter. Antingen ska ni arbeta med det ni lovade oss vid valet – eller så skall ni obönhörligen avgå. Vi väljare har ingen nytta av er vilsegångna moderata proselyter inom sjukvården.

Ni som har minnet kvar minns när en sjuksköterska på Länssjukhuset i Halmstad bjöd in alla dåvarande politiker att följa henne en dag på hennes avdelning. Två av 289 folkvalda kände sig kallade. En kom till ett möte med sjuksköterskan.

Så klart att de ”folkvalda” har svårt med tiden när de hämtar arvoden från 88 nämnder/styrelser.

Som ni märker har jag valt att förklara vissa ord med synonymer. Det är för att de ”folkvalda” ska förstå delar av min text. Ni andra behöver inte klicka på de blåmärkta orden. Ni vet redan.
Däremot kan ni andra klicka på rödmarkerade texter då det är faktaunderlag i berättelsen.

Jag visar ett uttryck gjort av den duktiga folkpartisten Cecilia Wikström. Det passar bra in här på de folkvalda dissidenterna att ta till sig och tänka på framgent:

Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena. 

I synnerhet bör alla ”våra folkvalda dissidenter” anamma det sista uttrycket – händerna rena.

Jag blir förbannad på naiva lipare och gråterskor

Jo, jag blir så förbannad på alla lipare och gråterskor i Sveriges Huvudstad. De ondgör sig över att alliansens och Mammons främste riddare Fredde Reinfeldt förlorade valet. Man ska då veta att det endast var knappa en promille av svenska folket som fick fribrev Fredrik Reinfeldt.

Nu har denne Mammons högste/stolte riddare fallit i glömska så till den milda grad att han har skapat en Facebook-sida! Han gör det då för att inte falla bort helt i tystnadens grymma värld.

Nu och efter valet 2014 har det blivit aningen mer demokratiskt, men bara ett aningens vitten. Decembernystanet blev en fis i rymden.

Jag är oerhört besviken på samtliga politiska partier för detta svek mot demokratin.

Enda anledningen var att stänga ute åtta hundra tusen väljare som vågade trotsa makten och visa sin motvilja mot den fega och obeslutsamma regeringen och riksdagen.

Idag har detta parti över en miljon sympatisörer. Det demokrativägrare, är mer än 10 procent av Sveriges medborgare enligt Sifo.

Det blir inte mer skrivande i detta ämne på denna sida. Jag bara skriver av mig min frustration. Strax kommer jag att starta en ny blogg där jag kommer att svära i kyrkan utav bara den.

Ha det nu gott i sommarvärmen alla demokratiivrare!

Vatten på min kvarn!

Så fantastiskt (högfärdigt) Sverige är! Jag läser på vårdcentralers läkares dörr- och namnskyltar ”Specialist i allmänmedicin”!

Så läser jag om att Hematologi – äntligen har blivit en egen specialitet!

Bland specialiteterna fanns sedan tidigare: endokrinologi och diabetes, diabetologi, geriatri, internmedicin, kardiologi, lungsjukdomar, medicinsk gastroenterologi, hepatologi samt njurmedicin.

Min hemula fråga är under vilken specialitet ”specialist i allmänmedicin” kan tänkas finnas, bland dessa specialiteter?

Ställ era platser till förfogande!

Region Hallands sjukvård suger! Region Hallands sjukvård lider av ett svårt systemfel! Region Hallands sjukvård går på knäna! Region Halland sliter ut vårdpersonalen! Region Halland behöver byta ut hela sin politikerkader mot vårdpersonal! NU!

Jag hade ”tillfälle” att under nio timmar och femton minuter, tisdagen den trettioförsta mars syna akuten på före detta Länssjukhuset i Halmstad, numera kallat för det mer ohemula Hallands sjukhus, Halmstad.

Om jag varit arbetsgivare på en sådan stor industri som region Halland i god moderatpolitisk anda får anses vara, hade jag fått ”ställa min plats till förfogande”, för länge sedan.

Vi som är läskunniga, kan läsa följande under regeringen.se om Kommuners och landstings uppgifter: Landstingens obligatoriska uppgifter är hälso- och sjukvård, samt tandvård för barn och ungdomar upp till 20 års ålder.

Region Hallands 150 folkvalda (ledamöter och ersättare) borde ta sig en seriös funderare på vad man har i en så viktig funktion som sjukvården att göra. Dagens ”folkvalda” begriper inte ett skvatt om vad sjukvård egentligen är och borde vara!

Jag kommer vid varje tillfälle jag får, att rekommendera samtliga ordinarie ledamöter och ersättare i region Halland att söka sig till förskolor runt om i regionen. Jag vill att de ska berätta de sagor som region Hallands politiker på alla sätt försöker få oss väljare att tro på.

För, jag tror på fullt allvar att barnen på förskolorna förstår att uppskatta dessa politiska sagor som mycket mer underhållande än vad de sjuka som tvingas besöka regionens politiska sjukvård gör.

Ett gott råd till er politiker i region halland – Den som frågar har inte fel.

Insändaren kom in i Hallandsposten 2015-04-17

En solskenshistoria

Det har hänt lite saker i mitt liv som jag tycker kan vara värt att dela. och jag tänkte go sentimental on your ass!

I Onsdags i förra veckan hade vi simtränig, och det gick riktigt bra. Flytet hade infunnit sig bättre bättre, och det såg riktigt bra ut inför Challenge Roth i Juli. Skulle nog med lätthet kunna ta mig ned mot 1.10 på simningen. Rebecca säger att nu är det avbad, jag försöker få till två fint teknisk banlängder.

På tillbakavägen får jag en stark smärta i bröstet. Jag lyckas crawla mig upp ur vattnet och får bara ur mig att jag nog behöver hjälp. Badvakterna larmar nu snabbt ambulansen som kommer och hämtar upp mig.

Tydligen kör de mig sedan igenom CT-skanner i Kalmar, slänger tillbaks mig in i ambulansen. Det går nu ut ett radiomeddelelande att folk ska väja för brådskande ambulanstransport till Linköping.
Jag har fått uppfattningen att polisen kör före och rensar upp vägarna med ambulansen i högsta hastighet.
Enligt uppgift tog färden runt 1.30 från Kalmar sjukhus till Linköping och Kardiologen.
Min aorta hade brustit och det flödade nu blod helt fritt igenom kroppspulsådern och rakt ut i buken. Min aorta var nu helt söndertrasad, och inget gick att rädda.

Innan de kunde få igång hjärt-o lungmaskinen var de tvungna att använda flödesvägar, men ingen av mina artär som fanns gick att använda, så de fick trolla från knäna och helt enkelt skapa nya egna flödesvägar för mitt blod för att kunna starta makinen.

De snittade helt enkelt upp mig i ljumsken och i axeln för att skapa en temporär blodbana som kunde håll mitt blod. Jag var tydligen helt dränkt i adrenalin för att hålla mig vid liv. Man kan dock knappt påstå att jag var vid liv, 30 pulsslag per minut och blodförlust som var livshotande.

Deras uppfinningrikedom gör att de kan få igång hjärt/lungmaskinen och kan börja kyla ned hjärnan till 20 grader för att få lite andrum.
I nästan åtta timmar pågick operationen.

I tre dagar fick de hålla mig nedsövd för jag blev stökig och visade på stor ångest när gjorde sina försök. Nu har jag en aorta och till viss stor del av hjärtat gjort i strunt

Efter tre dygn kunde långsamt väcka mig och få liv i mig. Hjärt-lungmskinsten var så stolt över hans arbete att han erbjöd mig vänligt att se på hans bilder av resultatet.
Jag avböjde vänligt men bestämt.

Nu efter en dryg vecka har en rethosta som gör tokigt ont, men den smärtan är ganska lätt att bära till vad alternativet hade varit.

Vad vill jag då ha sagt med detta?

Jo, nummer ett är att inte glömma ta hand om varandra, och uppskatta varandra oftare. Min barn var bokstavligen minuter ifrån att förlora sin pappa. Jag drog högsta vinsten i lotteriet! Jag har fått behålla min fina lilla familj.

Nummer två, jag kommer aldrig säga ett ont ord om det allmänna och det systemet som vi byggt upp. Visar sig att det är ganska väloljat och jädrans innovativt när det behövs. Vilka hjältar som tar all skit i dess spår. En sannerlig hop med hjältar! Så väl omhändertagen har jag aldrig blivit på någon resort, någonsin!

Stefan Engström

Minn kommentar:
Det som gäller i dagens sjukvård, är att under mycket kort tid få rätt SOS-, ambulans- och sjukvårdspersonal. Då löser sig det mesta.
Beröm gärna de som hjälpte dig åter till livet. En liten blomma gör mycket nytta. Detta inlägg gör mycket nytta med, då det finns många ur sjukvården som läser här.

Man kanske uppfattas som ”klumpig”

Vad har man för symtom?
De första symptomen visar sig vanligtvis i 5-15 års åldern och då i form av ataxi – försämrad balans, koordination, motorik, svårighet att gå. Man kanske uppfattas som ”klumpig”, snubblar, spiller mer än vanligt, handstilen blir sämre och liknande. Sjukdomsförloppet är gradvis fortskridande i en takt som varierar från person till person. De flesta är beroende av rullstol i 15-25 års åldern.

Ca 70-75% av de som har Friedreichs Ataxi utvecklar ett hjärtfel därhjärtmuskeln förtjockas, (hypertrofisk kardiomyopati) vilket vanligtvis kräver medicinering med ex. betablockerare. Det är främst skiljeväggen mellan hjärtats kammare som blir tjockare och även hjärtväggen i den vänstra kammaren.

Ca 10-20% utvecklar diabetes.

Vad är ataxi?

LCHF blev räddningen för min mage

Jag vill passa på att dela med mig av en viktig erfarenhet i mitt liv.
Jag har så långt jag kan minnas haft problem med min mage. Alltid klagat på magont… När jag var liten tog min mamma upp detta med läkare på olika kontroller men ingen hittade något.
Vid en 6-årskontroll trodde en läkare att jag mådde psykiskt dåligt – att jag inte hade kompisar. Fick även klä av mig och de kollade efter blåmärken och frågade hur jag hade det hemma.
När jag var ca 11 år började jag utesluta laktos, vilket mamma uppmanade mig att prova och därefter blev magen bättre.
Åren gick men mitt magont försvann aldrig helt.
När jag gick på gymnasiet fick jag tabletter mot magkatarr och rekommenderades att inte äta någon form av kål eller lök. Magen blev ytterligare något bättre, men var aldrig helt bra.
I mitten av november 2014 uppmanades jag av en god vän att prova LCHF, strikt i 2 veckor och sen fick jag själv välja om jag ville återgå till mitt tidigare levnadssätt. Jag ska tillägga att allt handlade inte om att bli bättre i magen, ville också bli av med mitt sockerberoende och gå ner i vikt.
Jag hakade på detta tåg och det gick super.
Efter de två veckorna fortsatte jag leva enligt LCHF för det gick så bra. Märkte att jag blev piggare, gladare och jag reflekterade inte ens över min mage tills…
Julen kom och frestelserna blev många. Jag tänkte att en skumtomte kan väl inte skada, men det stannade dessvärre inte där. Det blev ytterligare socker och ohälsosamma kolhydrater här och där. Magen kraschade totalt och det blev precis som att jag var förgiftad, vilket jag upplevt flera gånger tidigare i mitt liv.
Nu har jag äntligen fattat varför. Det är sockret och ohälsosamma kolhydrater som tog kol på min mage. LCHF är räddningen för min mage och gör mig inte begränsad eller rädd för att göra något och att magen ska krascha.
När jag hållit en strikt LCHF-kost har jag till och med kunnat äta kål igen utan att bli dålig i magen. För mig är detta en befrielse. Jag blir verkligen förvånad över att man inom vården inte förstår vilken effekt socker har och att det faktiskt varit det som rubbat min mage.
Jag är så lycklig över att min vän introducerat mig till denna livsstil och jag är övertygad om att detta kommer att bli min räddning både för magen och min hälsa i övrigt. Så efter alla frestelser under julledigheten ska jag ta tag i en strikt LCHF-kost igen, för jag vill må bra och vara lycklig.
Jag vill uppmana alla att vara nyfikna, testa och skaffa egna erfarenheter om olika saker i livet innan man dömmer ut vad andra tror på. Detta är oavsett om det gäller kost eller annat, läs på och lär dig genom dina egna erfarenheter istället för att bara lyssna på andra och bara följa de sociala normerna eller kanske till och med trotsa vården.

Caroline Sir

Jag lider troligen av köldallodyni

För vissa människor upplevs kyla inte bara som kall utan som direkt smärtsam. Det behöver inte ens handla om riktigt låga temperaturer, utan bara temperaturer under 20 °C. En grupp forskare i Lund har nu funnit vad det är i kroppen som åstadkommer denna koppling mellan kyla och smärta. Det visar sig vara samma receptor (mottagare) som reagerar på de starka ämnena i senap och vitlök.

Peter Zygmunt och Edward Högestätt, professorer i farmakologi respektive klinisk farmakologi vid Lunds universitet, har länge arbetat med smärtforskning och smärtans samband med irriterande ämnen i senap, vitlök och chilipeppar. Dessa starka kryddor kan i för höga mängder få det att bränna och svida i munnen, och kan även ge rodnader och svullnader. Skälet är att dessa ämnen påverkar nerver som tillhör smärtsystemet och aktiveras vid inflammation.

Lundagruppen identifierade redan för tio år sedan receptorn för senap och vitlök, dvs den väg genom vilken de skarpa ämnena i kryddorna retar nervcellerna. Om denna receptor också svarar på kyla har sedan dess varit omdiskuterat. Men lundaforskarna kan nu visa att så är fallet.

Fortsätt läsa om det intressanta genombrottet här >>> Köldallodyni!

Det vatten du hämtar ur bäcken lär dig känna källan.

Fördjupa dig i människors behov Eriksson

Naturligtvis tänker jag på moderaternas domestiske Mats Eriksson i region Halland. Han kommer nu att bli den fulländade diktatorn och få ensam beslutanderätt i församlingarna. Dessutom sitter han redan på en bastant stol i SKL.

Jag tror att all halländsk specialistsjukvård (privatiserad) kommer att flyttas till Varberg ganska snart. Urologen är hemma redan. Vad blir nästa specialitet som kommer att flyttas hem?

Så, vad månde bliva av det ”fattiga” region Halland med denne slösande domptör vid piskan.

Bild http://www.ourtime.org

Glöm ej den som vandrar ensam, Mats!