Jag blir förbannad på naiva lipare och gråterskor

Jo, jag blir så förbannad på alla lipare och gråterskor i Sveriges Huvudstad. De ondgör sig över att alliansens och Mammons främste riddare Fredde Reinfeldt förlorade valet. Man ska då veta att det endast var knappa en promille av svenska folket som fick fribrev Fredrik Reinfeldt.

Nu har denne Mammons högste/stolte riddare fallit i glömska så till den milda grad att han har skapat en Facebook-sida! Han gör det då för att inte falla bort helt i tystnadens grymma värld.

Nu och efter valet 2014 har det blivit aningen mer demokratiskt, men bara ett aningens vitten. Decembernystanet blev en fis i rymden.

Jag är oerhört besviken på samtliga politiska partier för detta svek mot demokratin.

Enda anledningen var att stänga ute åtta hundra tusen väljare som vågade trotsa makten och visa sin motvilja mot den fega och obeslutsamma regeringen och riksdagen.

Idag har detta parti över en miljon sympatisörer. Det demokrativägrare, är mer än 10 procent av Sveriges medborgare enligt Sifo.

Det blir inte mer skrivande i detta ämne på denna sida. Jag bara skriver av mig min frustration. Strax kommer jag att starta en ny blogg där jag kommer att svära i kyrkan utav bara den.

Ha det nu gott i sommarvärmen alla demokratiivrare!

Äldres munhälsa – en tickande bomb

Många äldre skulle behöva ökat stöd flera år tidigare för att undvika att munhälsan kraftigt försämras.

Det är vanligt att äldre har problem med mun och tänder. Det framgår i en unik enkät från Sveriges Tandläkarförbund till 1 945 pensionärer om hur de ser på sin munhälsa.

Nu varnar tandläkare, pensionärsorganisationer och forskare för att situationen på kort tid kan försämras om ingenting görs. Vi får alltfler äldre i befolkningen. Det är hög tid att regering, landsting och kommuner agerar.

I larmrapporter från forskare och munhälsoexperter varnas för konsekvenserna av dagens brister i omsorgen om äldres mun och tänder. Uppsökande och nödvändig tandvård kommer t ex in alldeles för sent.

Många äldre skulle behöva ökat stöd flera år tidigare för att undvika att munhälsan kraftigt försämras. Äldre har idag fram till pensioneringen ofta en lika god munhälsa som när de var yngre, men när allmänhälsan försämras kommer de stora bekymren med mun och tänder.

Utan förebyggande insatser kan antalet äldre med munhälsoproblem snabbt bli det dubbla. Med ökade samhällskostnader som följd.

Äldres munhälsa – en tickande bomb!

Tänderna tillhör också kroppen – eller?

Jag var på besök hos tandhygienist idag. Min tandhygienist är fantastisk på alla sätt, men den ”fria tandvården” i moderatlandet Sverige gör att tandvården blir dyrare och dyrare.

Min fundering och som jag hart tagit upp med socialdemokraternas hövdingar är om inte tandvården skall ligga under högkostnadsskyddet? Svaret är blankt nej. Motivet är att det blir för dyrt för samhället.

Enligt all modern forskning visar det sig att tandvården för yngre och äldre är en tickande bomb. Sverige kommer att drabbas av en tzunamivåg av dåliga tänder likt Finland under 50- och 60-talen.

Under några decennier hade Sverige fluorsköljning i skolorna. Denna fluorsköljning har av ekonomiska skäl tagits bort. Varför undrar en vän av ordningen? Kostnaden kommer strax ändå och då mångfalt.

De med dåliga tänder blev illa bemötta

Munnen hör ihop med resten av kroppen

Svensk tandvård under högkostnadsskyddet

Munnen hör ihop med resten av kroppen

Det förs debatter överallt i dagens samhälle om att munnen hör ihop med resten av kroppen.
Jag pratade nyligen med en ung tandläkare. Hon sade att diskussionen dagligen förs i tandläkarskrået.
Tandläkarna ser ungdom och äldre som ett stort problem. Många av dessa kategorier har inte råd att gå till tandläkare. De är då en samhällets tickande bomb.

Jag läste ett inlägg i Hallandsposten av Liv Landell i HP onsdagen den 19 mars. Ett utdrag här:

”Varför är det bara gigantiska tandkrämsmärken som gör väsen av sig när det gäller förebyggande tandhälsa? Reklam för blekmedel, supertandkrämer och specialtandborstar körs ideligen i kommersiell tv tills budskapet känns som brus. Det är synd.
Profylax borde vara skyhögt rankat av alla som berörs av tandvårdspolitiska frågor.

Många debattörer har ifrågasatt att tandvård inte räknas till övrig vård, som om munnen inte vore en del av kroppen. Argumentet mot denna helt rimliga fråga, är att det skulle bli ekonomiskt ohållbart att baka in tandvård i det låga högkostnadsskydd som gäller för övriga vården. Så är det givetvis sett ur ett kortsiktigt perspektiv, men den politiska ambitionen måste vara att likställa tandvård med övrig vård.


Det är möjligt, bland annat genom mer och effektivare förebyggande tandvård och mer information om vad man själv kan göra. Det låter banalt, och kanske präktigt, men om fler kompletterade tandläkarbesök med hygienistbesök skulle kostnaderna för tyngre tandvård garanterat minska.”.

Mer om tänder

Äldres munhälsa – en tickande bomb

De med dåliga tänder blev illa bemötta

Svensk tandvård under högkostnadsskyddet